Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΔΟΜΗ MBA PART TIME

Η δομή του προγράμματος περιλαμβάνει 10 υποχρεωτικά μαθήματα και 6 μαθήματα επιλογής. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 6 τρίμηνα.

Η διδασκαλία, οι εξετάσεις και η διπλωματική εργασία διεξάγονται στην Ελληνική και στην Αγγλική, ενώ και η βιβλιογραφία είναι κατεξοχήν στην Αγγλική.

Οι απαιτήσεις του κάθε μαθήματος μπορούν να περιλαμβάνουν πέραν των εξετάσεων και τη διεξαγωγή εργασιών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές, η δε απώλεια πέραν του 25% των διαλέξεων συνεπάγεται αυτόματα και αποτυχία στο μάθημα.

Testimonials

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33,
Αθήνα 113 62,
9ος όροφος, Γραφείο 903

MBA Full Time

MBA Part Time

ΩΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η Γραμματεία του ΜΒΑ θα εξυπηρετεί τους φοιτητές ως ακολούθως:

09.00-17.00

Search