Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απο το ακαδημαικό έτος 2011-2012 δημιουργήθηκε μία νέα εκπαιδευτική δραστηριότητα, με σκοπό τη σύνδεση του ΜΒΑ με τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η νέα αυτή εκπαιδευτική δραστηριότητα έχει ως σκοπό την προσέλκυση ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες ενδιαφέρονται να παρέχουν χορηγίες στην εκπόνηση διπλωματικών εργασιών απο τους τελειόφοιτους φοιτητές του ΜΒΑ σε πραγματικά θέματα που ενδιαφέρουν την εταιρεία σας. Στόχος του νέου προγράμματος χορηγιών είναι να διευρυνθεί περαιτέρω η δυνατότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να συνεργαστούν με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικότερα με το ΜΒΑ και να συνεισφέρουν στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας.

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας UCI Greece Loan Management Services

Όνομα φοιτητήΤίτλος εργασίαςΕπιβλέπων

Γιώργος Βλαδενίδης

Κατασκευή υποδείγματος πρόβλεψης αθέτησης αποπληρωμής στεγαστικών δανείων σε καθυστέρηση (Μελέτη περιπτώσεων Normals σε UTPs) 

Γ. Παπαναστασόπουλος

Δημήτρης ΚοσμόπουλοςΚατασκευή υποδείγματος πρόβλεψης αθέτησης αποπληρωμής στεγαστικών δανείων σε καθυστέρηση (Μελέτη περιπτώσεων UTPs σε NPLs) Γ. Παπαναστασόπουλος


 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας Gnomon Informatics SA

Όνομα φοιτητήΤίτλος εργασίαςΕπιβλέπων

Θεόδωρος-Χρήστος Τσάμης 

Ehealthpass

Ι. Θάνος


Testimonials

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33,
Αθήνα 113 62,
9ος όροφος, Γραφείο 903

MBA Full Time

MBA Part Time

ΩΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η Γραμματεία του ΜΒΑ θα εξυπηρετεί τους φοιτητές ως ακολούθως:

09.00-17.00

Search