Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Χαιρετισμός Διευθυντή ΜΒΑ

Χαιρετισμός Διευθυντή ΜΒΑ

Η ανάθεση της διεύθυνσης του «ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (MBA ΟΠΑ) αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη και θα ήθελα, καταρχάς, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου.

Η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας, η εξωστρέφεια και η εντατικότερη διασύνδεση με τον κόσμο των επιχειρήσεων αποτελούν βασικές προτεραιότητες για το ΜΒΑ ΟΠΑ, ενόψει των επιταχυνόμενων αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας.

Στόχος του ΜΒΑ ΟΠΑ είναι η δημιουργία ικανών και κατηρτισμένων στελεχών, που συνδυάζουν ευρεία και ταυτόχρονα σε βάθος γνώση και δεξιότητες στο πολυδιάστατο αντικείμενο της διοίκησης, επιχειρηματική σκέψη και είναι σε θέση να ανταποκρίνονται ταχύτατα και αποτελεσματικά στις συνεχείς αλλαγές. Η επιδίωξη αυτή επιτυγχάνεται μέσα από ένα σύγχρονο πρόγραμμα ολοκληρωμένων σπουδών στο ευρύτερο πεδίο «Διοίκηση Επιχειρήσεων», υλοποιούμενο από καταξιωμένο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, με ακαδημαϊκή εμπειρία στην Ελλάδα και σε ιδρύματα του εξωτερικού, αλλά και σημαντικό επαγγελματικό έργο.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι η φοίτηση στο πρόγραμμά μας απαιτεί σημαντική επένδυση χρόνου και πόρων για εσάς και τους οικείους σας, και δεσμευόμαστε να παρέχουμε συνεχή υποστήριξη για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Οι καθηγητές και το λοιπό προσωπικό θα σας καθοδηγήσουν αποτελεσματικά στο εκπαιδευτικό σας ταξίδι και θα συνδράμουν στην επίτευξη των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών σας στόχων.

Ως φοιτητές και φοιτήτριες του Προγράμματος, θα ενταχθείτε σε μια ζωντανή κοινότητα με συναδέλφους από διαφορετικά ακαδημαϊκά υπόβαθρα ή/και εργασιακή εμπειρία, γεγονός που δημιουργεί μια εξαιρετικά δημιουργική και δυναμική εκπαιδευτική βάση.

Σας καλώ να μελετήσετε το πρόγραμμα σπουδών και το σχετικό ενημερωτικό υλικό, για να ανακαλύψετε τη μοναδικότητα, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που σας προσφέρει το ΜΒΑ ΟΠΑ.

 
Ο Διευθυντής του προγράμματος, 
 
Εμμανουήλ Δεδούλης
Αναπληρωτής Καθηγητής 

Testimonials

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33,
Αθήνα 113 62,
9ος όροφος, Γραφείο 903

MBA Full Time

MBA Part Time

ΩΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η Γραμματεία του ΜΒΑ θα εξυπηρετεί τους φοιτητές ως ακολούθως:

09.00-17.00

Search