Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ ΜΒΑ έχει συγκροτηθεί ως κάτωθι:

1. Eμμανουήλ Δεδούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ, Δ/ντής ΔΠΜΣ

2. Κωνσταντίνος Καραμάνης, Καθηγητής ΟΠΑ 

3. Δημήτριος Μανωλόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής ΟΠΑ

4. Παρασκευάς Αργουσλίδης, Καθηγητής ΟΠΑ

5. Παναγιώτης Ρεπούσης, Επίκουρος Καθηγητής ΟΠΑ

6. Χριστίνα Ταρνανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΟΠΑ

7. Διονύσιος Σκαρμέας, Καθηγητής ΟΠΑ


Η Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ ΜΒΑ εχει συγκροτηθεί ως κατωθι:

1. Eμμανουήλ Δεδούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ, Δ/ντής ΔΠΜΣ

2. Κωνσταντίνος Καραμάνης, Καθηγητής ΟΠΑ 

3. Δημήτριος Μανωλόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής ΟΠΑ

4. Παρασκευάς Αργουσλίδης, Καθηγητής ΟΠΑ

5. Παναγιώτης Ρεπούσης, Επίκουρος Καθηγητής ΟΠΑ

Testimonials

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33,
Αθήνα 113 62,
9ος όροφος, Γραφείο 903

MBA Full Time

MBA Part Time

ΩΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η Γραμματεία του ΜΒΑ θα εξυπηρετεί τους φοιτητές ως ακολούθως:

09.00-17.00

Search