Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΒΑ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΜΒΑ ΟΠΑ) είναι το πρώτο Πρόγραμμα MBA στην Ελλάδα με ιστορία και συνεισφορά τεσσάρων δεκαετιών στην ανώτατη εκπαίδευση. Το ΜΒΑ ΟΠΑ υποστηρίζεται από δύο κορυφαία Τμήματα στο αντικείμενό τους, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

Το ΜΒΑ ΟΠΑ, υιοθετώντας τις εξελίξεις στο ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι, διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο «Διοίκηση Επιχειρήσεων». Το Πρόγραμμα προετοιμάζει αποφοίτους με ευρείες γνώσεις και δεξιότητες, ικανούς να ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να καλύπτουν διαφορετικές θέσεις και αντικείμενα εργασίας στις επιχειρήσεις.

Δίνοντας έμφαση στην αριστεία, και υποστηριζόμενο από καταξιωμένους καθηγητές, το ΜΒΑ ΟΠΑ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων, όπως: Ηγεσία και Διοίκηση Αλλαγών, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαπραγματεύσεις και Επίλυση Συγκρούσεων, Στρατηγική, Λήψη Αποφάσεων, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Μάρκετινγκ. Παράλληλα, διδάσκονται γνωστικά αντικείμενα απαιτούμενου υπόβαθρου για τον ολοκληρωμένο μάνατζερ, όπως: Οικονομικά, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση, Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Ποσοτικές Μέθοδοι.

MBA Full Time

Το ΜΒΑ ΟΠΑ πλήρους φοίτησης απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιδιώκουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, χωρίς να έχουν προϋπηρεσία μετά τη λήψη του βασικού τους πτυχίου. Το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από μία πολύμορφη, δημιουργική και δυναμική εκπαιδευτική βάση, καθώς οι φοιτητές και φοιτήτριές του προέρχονται από σχολές διαφορετικών γνωστικών πεδίων. Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι από σχολές όπως: Πολυτεχνείο, Φυσικό, Μαθηματικό, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Νομική, Πολιτικές Επιστήμες, Φιλολογία, Λογιστική και Χρηματοοικονομική, κλπ., οι οποίοι επιδιώκουν να αποκτήσουν γνώσεις στο πεδίο «Διοίκηση Επιχειρήσεων». Παράλληλα, γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα απόφοιτοι που έχουν σχετικές σπουδές, και επιθυμούν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο και σε εξειδικευμένα θέματα.

MBA Part Time

Το ΜΒΑ ΟΠΑ μερικής φοίτησης απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τριετή εργασιακή εμπειρία, μετά τη λήψη του πρώτου πτυχίου. Το Πρόγραμμα προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων στους συμμετέχοντες, για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους και να ανελιχθούν στη διοικητική ιεραρχία, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης.

Το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από μία πολύμορφη, δημιουργική και δυναμική εκπαιδευτική βάση, καθώς οι φοιτητές και φοιτήτριές του έχουν εργασιακή εμπειρία από διαφορετικά αντικείμενα και θέσεις εργασίας και προέρχονται από σχολές διαφορετικών γνωστικών πεδίων. Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι από σχολές όπως: Πολυτεχνείο, Φυσικό, Μαθηματικό, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Νομική, Πολιτικές Επιστήμες, Φιλολογία, Λογιστική και Χρηματοοικονομική, κλπ., οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις στο πεδίο «Διοίκηση Επιχειρήσεων». Στο ΜΒΑ ΟΠΑ γίνονται επίσης δεκτοί απόφοιτοι που έχουν σχετικές σπουδές, και επιθυμούν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο και σε εξειδικευμένα θέματα.

Testimonials

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33,
Αθήνα 113 62,
9ος όροφος, Γραφείο 903

MBA Full Time

MBA Part Time

ΩΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η Γραμματεία του ΜΒΑ θα εξυπηρετεί τους φοιτητές ως ακολούθως:

09.00-17.00

Search