Επιλέξτε τη γλώσσα σας

MBA Full Time

01
Θεμελιώνει το απαιτούμενο γνωσιακό υπόβαθρο για είσοδο στην αγορά εργασίας, με ένα δυναμικό, πολυδιάστατο, ολοκληρωμένο και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών.
02
Στελεχώνεται από καταξιωμένο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, με ακαδημαϊκή εμπειρία στην Ελλάδα και σε ιδρύματα του εξωτερικού, αλλά και σημαντικό επαγγελματικό έργο.
03
Καλλιεργεί την κριτική σκέψη, την ομαδικότητα και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
04
Αναπτύσσει ηγετικές ικανότητες και θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς ηγετών της ελληνικής επιχείρησης και επιχειρηματικότητας.
05
Δημιουργεί συνθήκες αλληλεπίδρασης και σύνθεσης ιδεών, γνώσεων και εμπειριών, μεταξύ ατόμων διαφορετικού υπόβαθρου, συμβάλλοντας στην προσωπική ανάπτυξη.
06
Ανοίγει διαύλους επικοινωνίας με τον κόσμο των επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
07
Χαίρει υψηλής αναγνώρισης στη διεθνή λίστα αξιολόγησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών «EDUNIVERSAL» (https://www.eduniversal-ranking.com), 21ο το έτος 2022.
08
Έχει το κύρος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποτελεί την πρώτη επιλογή για μεταπτυχιακές σπουδές στο πεδίο «Διοίκηση Επιχειρήσεων».

MBA Part Time

01
Συνθέτει το γνωσιακό υπόβαθρο που χρειάζεται το νέο στέλεχος για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, με ένα δυναμικό, πολυδιάστατο, ολοκληρωμένο και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών.
02
Στελεχώνεται από καταξιωμένο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, με ακαδημαϊκή εμπειρία στην Ελλάδα και σε ιδρύματα του εξωτερικού, αλλά και σημαντικό επαγγελματικό έργο.
03
Καλλιεργεί την κριτική σκέψη, την ικανότητα συμμετοχής και καθοδήγησης ομάδων εργασίας και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
04
Αναπτύσσει την επιχειρηματικότητα, τις ηγετικές ικανότητες και συνδράμει ουσιαστικά στην ανάδειξη της επόμενης γενιάς ηγετών της ελληνικής επιχείρησης.
05
Δημιουργεί συνθήκες αλληλεπίδρασης και ζύμωσης ιδεών, γνώσεων και εμπειριών μεταξύ ατόμων διαφορετικού υπόβαθρου, συμβάλλοντας στην προσωπική ανάπτυξη.
06
Ανοίγει διαύλους επικοινωνίας με επιχειρήσεις και ανώτερα διοικητικά στελέχη, διευκολύνοντας την κινητικότητα στην αγορά μεσαίων επαγγελματικών στελεχών.
07
Χαίρει υψηλής αναγνώρισης στη διεθνή λίστα αξιολόγησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών «EDUNIVERSAL» (https://www.eduniversal-ranking.com), 21ο το έτος 2022.
08
Έχει το κύρος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποτελεί την πρώτη επιλογή για μεταπτυχιακές σπουδές στο πεδίο «Διοίκηση Επιχειρήσεων».

Testimonials

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33,
Αθήνα 113 62,
9ος όροφος, Γραφείο 903

MBA Full Time

MBA Part Time

ΩΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η Γραμματεία του ΜΒΑ θα εξυπηρετεί τους φοιτητές ως ακολούθως:

09.00-17.00

Search