Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


Σοφία Τσιγκριστάρη

Γραμματειακή Υποστήριξη MBA
Γραφείο 903
τηλ. 210 8203 618

Ιουλία Ντελή

Γραμματειακή Υποστήριξη MBA Full Time
Γραφείο 903
τηλ. 210 8203 615, 210 8203 616

Μαρία Πούλη

Γραμματειακή Υποστήριξη MBA Part Time
Γραφείο 903
τηλ. 210 8203 615, 210 8203 616

Testimonials

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33,
Αθήνα 113 62,
9ος όροφος, Γραφείο 903

MBA Full Time

MBA Part Time

ΩΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η Γραμματεία του ΜΒΑ θα εξυπηρετεί τους φοιτητές ως ακολούθως:

09.00-17.00

Search