Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρήση των πλέον σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες περιλαμβάνουν: 

  • Διαλέξεις από καταξιωμένους καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και διακεκριμένων Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής.
  • Σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως, σεμιναριακές διαλέξεις-ομιλίες, βιωματικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά ταξίδια, φροντιστηριακή εκπαίδευση, εργαστήρια, ανάλυση επιχειρηματικών μελετών περιπτώσεων (case studies), ανάπτυξη και διεξαγωγή επιχειρηματικών παιγνίων.
  • Σεμινάρια από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και προσκεκλημένους ομιλητές.
  • Έρευνες, ατομικές ή ομαδικές, σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν Ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τον Ελληνικό επιχειρηματικό χώρο, να καλλιεργηθεί σε αυτούς ένα πνεύμα συνεργασίας και να τους δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητες σύνθεσης, ανάλυσης και αξιολόγησης των διαφόρων επιχειρηματικών θεμάτων και προβλημάτων.
  • Αναλύσεις και συζητήσεις πραγματικών περιπτώσεων (case studies), και εφαρμογές επιχειρηματικών παιγνίων (Business Games).
  • Μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας.
  • Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή η προφορική εξέταση, δια ζώσης ή με μεθόδους ψηφιακής αξιολόγησης ή συνδυασμό των παραπάνω με εργασία. 

Testimonials

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33,
Αθήνα 113 62,
9ος όροφος, Γραφείο 903

MBA Full Time

MBA Part Time

ΩΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η Γραμματεία του ΜΒΑ θα εξυπηρετεί τους φοιτητές ως ακολούθως:

09.00-17.00

Search