MBA Full Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 25/6/2021 | Το πρόγραμμα προσφέρει ετησίως 30.000 ευρώ από τα ΕΛΠΕ | Οι αιτήσεις άρχισαν! Δεύτερος κύκλος αιτήσεων έως 25/06/2021 - Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα - Περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Διοικητική & Ηγετικές Ικανότητες - bm23103f

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Διοικητική & Ηγετικές Ικανότητες
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Ιωάννης Θάνος & Μαρία Βακόλα
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Μετά τη λήξη της διάλεξης ή κατόπιν συνεννόησης μέσω email
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια και την σημασία του μάναντμεντ και της ηγεσίας σε μια σύγχρονη επιχείρηση. Το σημερινό επιτυχημένο στέλεχος ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης δεν μπορεί παρά να αντιλαμβάνεται τη σημασία του αποτελεσματικού μάνατζμεντ και ηγεσίας για την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης. Πολύ σημαντικό είναι επίσης να αναπτυχθούν οι σωστές ικανότητες που θα διασφαλίσουν την είσοδο σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Συχνά οι επιχειρήσεις και στην Ελλάδα δεν προσλαμβάνουν μόνο για τις γνώσεις αλλά και για τις ικανότητες και τις στάσεις.          
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται στις διαλέξεις. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται. Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της μελέτης για το μάθημα.

Οι στόχοι του μαθήματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.). Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του μαθήματος και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι φοιτητές μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:
1. Τις βασικές αρχές μάνατζμεντ 
2. Τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα διοικητικά στελέχη σήμερα 
3. Τον ρόλο του μάνατζερ στη σύγχρονη επιχείρηση 
4. Τις βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ 
5. Τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας 
6. Τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
7. Τις βασικές δεξιότητες που τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών οφείλουν να έχουν  
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το μάθημα αυτό στηρίζεται τόσο σε βιβλία όσο και σε πρόσφατα και σημαντικά άρθρα. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει ένα απαιτούμενο σύγγραμμα (δείτε παρακάτω) και επιπρόσθετη βιβλιογραφία. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
Robbins, SP and Coulter, M. (2016). Management, 13th edition, Pearson. 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Hitt, M., Black, S., and Porter, L. (2011). Management, 3e, Pearson
2. Daft, R. (2008). Management, 8e. Thomson South-Western. 
3. Griffin, R. (2011). Management: Principles and Practices. 10e, South-Western College Pub. 
4. HBR’s 10 Must Reads. (2010). The Essentials, Harvard Business Review
5. Robbings, S. and Decenzo, D. (2011). Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications, 5e, Pearson. 
6. Certo, S. and Certo T. (2011). Modern Management: Concepts and Skills, 12e, Prentice Hall
7. Βακόλα, Μ., και Νικολάου, Ι., (2019) «Οργανωσιακή Ανάπτυξη & Ψυχολογία», B’ έκδοση, Αθήνα, Εκδόσεις, Rossili, 
8. Μπουραντάς, Δ. (2015). Μάνατζμεντ, εκδόσεις Μπένου, Σελ. 752.
9. Μπουραντάς, Δ.,«Ηγεσία: Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας», Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική
 
 
Άρθρα (ενδεικτικά)
1. Coutu, D. L. (2004). Putting Leaders on the Couch. Harvard Business Review, Harvard Business School Publication Corp. 82: 64-71.
2. Goleman, D. (1998). What makes a leader? Harvard Business Review 76(6): 92-+.
3. Goleman, D. (2000). Leadership that gets results. Harvard Business Review 78(2): 78-+.
4. Goleman, D. (2004). What makes a leader? Harvard Business Review 82(1): 82-+.
5. Goleman, D., R. Boyatzis, et al. (2001). Primal leadership - The hidden driver of great performance. Harvard Business Review 79(11): 42-
6. Hales, C.P.(1986). What do managers do? A critical review of the evidence. Journal of Management studies, 23(1): 88-115.
7. Hamel, G. (2011). First, let’s fire all the managers. Harvard Business Review, 89(12): 48-60.
8. Mayer, J. D., D. Goleman, et al. (2004). "Leading by feel." Harvard Business Review 82(1):27
9. Mintzberg, H., & Gosling, J. (2002). Educating managers beyond borders. Academy of Management Learning & Education, 1(1): 64-76
10. Mintzberg, H. (1975). "The manager's job: folklore and fact." Harvard Business Review 53: 49-61.
11. Mintzberg, H. (1994). The fall and rise of strategic planning. Harvard business review, 72(1): 107-114.
12. Morse, G. (2004). Executive Psychopaths. Harvard Business Review, Harvard Business School Publication Corp. 82: 20-22.
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

1. Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ και την Ηγεσία 
2. Βασικές έννοιες διοίκησης (διοίκηση εξωτερικού περιβάλλοντος, διοίκηση αλλαγής και καινοτομίας)
3. Λήψη Αποφάσεων 
4. Λειτουργίες Μάναντζμεντ 
5. Προγραμματισμός 
6. Οργάνωση, Οργανωτική δομή και  Οργανωσιακός σχεδιασμός 
7. Ηγεσία και Παρακίνηση 
8. Αποτελεσματική ηγετική και διοικητική συμπεριφορά: ρόλοι
9. Αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά: στυλ και χαρακτηριστικά
10. Συναισθηματική νοημοσύνη
11. Ανάπτυξη ηγετικών και διοικητικών ικανοτήτων
12. Έλεγχος 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται ως ακολούθως.

100% τελική εξέταση

 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
9ος όροφος, Γραφείο 903
Αθήνα 113 62

  • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 615
                    +30 210 82 03 618
  • Φαξ: +30 210 82 03 879

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA Full Time Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή Program Διοικητική & Ηγετικές Ικανότητες - bm23103f