MBA Full Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 25/6/2021 | Το πρόγραμμα προσφέρει ετησίως 30.000 ευρώ από τα ΕΛΠΕ | Οι αιτήσεις άρχισαν! Δεύτερος κύκλος αιτήσεων έως 25/06/2021 - Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα - Περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού- bm23104f

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Ηλίας Καπουτσής
Μέθοδος διδασκαλίας: Διαλέξεις και μελέτη περιπτώσεων
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:

Δευτέρα 1-3μμ, μετά το μάθημα & κατόπιν συνεννόησης

Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | 2108203384

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η επίτευξη των στρατηγικών στόχων μιας επιχείρησης προϋποθέτει την ύπαρξη εργαζομένων που να έχουν αναπτύξει τις κατάλληλες ικανότητες και συμπεριφορές. Όμως, ενώ το ανθρώπινο κεφάλαιο θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η διαχείρισή του συνήθως καταλαμβάνει την μερίδα του λέοντος από πλευράς κόστους. Συνδυαστικά με τις ταχύτητες αλλαγές στο περιβάλλον, που διαμορφώνουν μια νέα εργασιακή πραγματικότητα, τα θέματα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού είναι επίκαιρα και η μελέτη τους μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση της στρατηγικής και την επιτυχία του επιχειρηματικού μοντέλου. 

Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (ΔΑΔ) περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για να προμηθεύσουν και συντονίσουν τους ανθρώπινους πόρους ενός οργανισμού. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές αρχές και τεχνικές της ΔΑΔ. Το μάθημα προσεγγίζει πρακτικά τα θέματα της ΔΑΔ ενσωματώνοντας τις νεώτερες εξελίξεις στον τομέα αυτό και παρουσιάζει το πώς αυτές εφαρμόζονται στην πράξη.  Φυσικά, πολλοί από τους φοιτητές μπορεί να αδιαφορούν για μια καριέρα στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Όμως, ανεξάρτητα από την ειδίκευση τους, στο πλαίσιο των διοικητικών τους καθηκόντων θα ωφεληθούν σημαντικά από αυτή τη γνώση καθώς εκείνοι υλοποιούν τις πολιτικές και πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού στις εταιρείες που εργάζονται.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Στο μάθημα χρησιμοποιούνται διαφορετικές εκπαιδευτικές μέθοδοι, προκειμένου να αντλούνται οι απαραίτητες γνώσεις από διαφορετικές μαθησιακές εμπειρίες και να αποσαφηνίζονται και να υποστηρίζονται οι θεωρητικές έννοιες. Μικρής διάρκειας διαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων καθώς και συζητήσεις είναι οι εκπαιδευτικές μέθοδοι πάνω στις οποίες θα δομούνται τα μαθήματα.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:
 
 • Αναγνωρίσουν τη σημασία της ΔΑΔ ως μια βασική διοικητική λειτουργία που μειώνει το κόστος και αυξάνει την απόδοση των εργαζομένων. 
 • Αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη στελέχωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων, και την αξιολόγηση της απόδοσής τους.
 • Εφαρμόζουν τις αρχές και τεχνικές της ΔΑΔ που αποκόμισαν από το μάθημα στη συζήτηση σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με το προσωπικό και στην εξεύρεση λύσεων. 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 • Παπαλεξανδρή, Ν. & Μπουραντάς, Δ. (2016). Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Εκδόσεις Μπένου. 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Dessler, G. (2015). Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Βασικές έννοιες και σύγχρονες τάσεις. Εκδόσεις Κριτική.
 • Bock, L. (2015). Work rules! Insights from inside Google that will transform how you live and lead. Twelve. 
 • Buckingham, M. & Goodall, A. (2015). Reinventing Performance Management. Harvard Business Review, 93(4), p. 40-50.
 • Cappelli, P. & Tavis, A. (2016). The Performance Management Revolution. Harvard Business Review, 94(10), p. 58-67.  
 • McCord, P. (2014). How Netflix reinvented HR. Harvard Business Review, -92(1/2), p. 71-76.
 • Pfeffer, J. (1998). Six Dangerous Myths About Pay. Harvard Business Review, 76(3), 108 - 119. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Εισαγωγή στη ΔΑΔ & ο στρατηγικός χαρακτήρας της 
 • Ρόλος και λειτουργίες της ΔΑΔ
 • Βασικές δραστηριότητες ανά λειτουργία της ΔΑΔ
 • Τάσεις και προκλήσεις για τα στελέχη της ΔΑΔ
 • Ένα στρατηγικό μοντέλο ΔΑΔ
 • Πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού και η σημασία τους
 • Η συμβολή της ΔΑΔ στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
Προγραμματισμός και ανάλυση θέσεων εργασίας 
 • Διαδικασία ανάλυσης μιας θέσης εργασίας
 • Επίδραση της ανάλυσης θέσεων εργασίας στις διάφορες λειτουργίες της ΔΑΔ
 • Είδη πληροφοριών για την ανάλυση μιας θέσης εργασίας
 • Τεχνικές για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων 
 • Πίνακας εργασιακών απαιτήσεων
 • Περιγραφή μιας θέσης εργασίας
Προσέλκυση και επιλογή προσωπικού  
 • Πηγές προσέλκυσης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε πηγής
 • Μέθοδοι προσέλκυσης
 • Βήματα στη διαδικασία επιλογής
 • Μέθοδοι επιλογής
 • Test επιλογής προσωπικού
Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού 
 • Τομείς εκπαίδευσης προσωπικού
 • Πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης 
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Μέθοδοι εκπαίδευσης
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Στόχοι και αρχές ανάπτυξης στελεχών
Ανταμοιβές και Παροχές
 • Στόχοι και χρησιμότητα συστημάτων αμοιβών
 • Χρησιμότητα σύνδεσης αμοιβών με ατομική/ομαδική/επιχειρησιακή απόδοση
 • Αμοιβές ως παράγοντας παρακίνησης, υπευθυνότητας, και δέσμευσης
 • Διαμόρφωση μισθολογικών κλιμακίων
 • Είδη παροχών και ο ρόλος τους στα συστήματα ανταμοιβής
Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων
 • Χρησιμότητα συστήματος αξιολόγησης
 • Κυριότερες μέθοδοι αξιολόγησης
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αξιολόγησης
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση του μαθήματος στηρίζεται σε γραπτές εξετάσεις (50%) και μια εργασία (ομαδική των 4 ατόμων, 50%).

Η συμμετοχή στην τάξη ενθαρρύνεται και περιλαμβάνει, χωρίς να εξαντλείται, στην παρουσία σας στα μαθήματα και στη ενεργή συμμετοχή σας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
9ος όροφος, Γραφείο 903
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 615
                  +30 210 82 03 618
 • Φαξ: +30 210 82 03 879

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA Full Time Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή Program Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού- bm23104f