MBA Full Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 25/6/2021 | Το πρόγραμμα προσφέρει ετησίως 30.000 ευρώ από τα ΕΛΠΕ | Οι αιτήσεις άρχισαν! Δεύτερος κύκλος αιτήσεων έως 25/06/2021 - Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα - Περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Επιχειρησιακή Έρευνα - bm23108f

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Επιχειρησιακή Έρευνα
ECTS πιστωτικές μονάδες: 5 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Μανώλης Ν. Κρητικός
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:
Δευτέρα 13.00-15.00 
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην μεθοδολογία της λήψης αποφάσεων, καθώς και στα κύρια πρότυπα αποφάσεων που χρησιμοποιούνται σήμερα. Η λήψη αποφάσεων είναι μία από τις περισσότερες  σημαντικές λειτουργίες της Διοίκησης. Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από μεγάλο ανταγωνισμό, συνεχείς αλλαγές, εκτεταμένη παγκοσμιοποίηση, μεγάλη διαθεσιμότητα των δεδομένων και των πληροφοριών καθώς και την τεράστια διείσδυση της τεχνολογίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών. Σε αυτό το περιβάλλον η λήψη αποφάσεων βασίζεται όλο και περισσότερο στην χρήση και ανάλυση των δεδομένων μέσω της ανάπτυξης των μοντέλων και της χρήσης φιλικών προς τον χρήστη λογισμικών για PC.  
 
Οι πέντε μεγάλες κατηγορίες των προτύπων που καλύπτονται είναι: Γραμμικός και Ακέραιος Προγραμματισμός, Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων, Ανάλυση Αποφάσεων, Πολυκριτήρια Ανάλυση, και Προσομοίωση. Για την επίλυση δύσκολων συνδυαστικών προβλημάτων βελτιστοποίησης  παρουσιάζονται ευρετικοί και μεταευρετικοί αλγόριθμοι.
 
Σε κάθε κατηγορία ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει τις γνώσεις του /της σε μία σειρά προβλημάτων και μελετών περίπτωσης. Επιπρόσθετα με την ανάπτυξη των προτύπων ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει λογισμικά για την επίλυση προβλημάτων τα περισσότερα από τα οποία είναι πρόσθετα στο Excel.   
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 
Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται στις διαλέξεις. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται. Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της μελέτης για το μάθημα. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 • Να κατανοούν και να κατασκευάζουν πρότυπα για πολύπλοκα προβλήματα λήψης αποφάσεων, 
 • Να αναπτύσσουν τα κατάλληλα πρότυπα λήψης αποφάσεων,
 • Να χρησιμοποιούν πρότυπα λήψης αποφάσεων για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων,
 • Να εφαρμόζουν τα πρότυπα σε μεγάλο αριθμό λειτουργιών μιας επιχείρησης,
 • Να χρησιμοποιούν την τεχνολογία των υπολογιστών αποτελεσματικά ώστε να λαμβάνουν την καλύτερη απόφαση. 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 

N. Balakrishnan, B. Render,  P. M. Stair, Jr., (2013) Managerial Decision Modeling with Spreadsheets, Pearson, 2013

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 1. C.P.Bonini, W.H.Hausman and H.Bierman, (1997), Quantitative Analysis for Management, McGraw-Hill / Irwin
 2. W. W. Cooper, L. M. Seiford and K. Tone, (2007), Data Envelopment Analysis, Springer
 3. D.Dumitrescu, B.Lazzerini,L.C.Jain, and A.Dumitrescu, (2000), Evolutionary Computation, CRC Press
 4. G.L.Nemhauser and L.A.Wolsey,(1999), Integer and Combinatorial Optimization, Wiley- Interscience 
 5. D.J.Rader JR.,(2010), Deterministic Operations Research, Models and Methods in Linear Optimization, Wiley & Sons, Inc.
 6. W.L.Winston and S.C. Albright,(2002), Practical Management Science, South-Western College Pub.
 7. J. Zhu,(2009), Quantitative models for performance evaluation and benchmarking, Springer 
 8. Γ.Π.Πραστάκος,(2005), Διοικητική Επιστήμη στην Πράξη: Εφαρμογές στη Σύγχρονη Επιχείρηση, Εκδ Σταμούλη 2η έκδοση

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

 
Τα βασικά στοιχεία της Επιχειρησιακής Έρευνας: Εισαγωγή στη λήψη αποφάσεων, η μεθοδολογία της λήψης αποφάσεων, πρότυπα στη λήψη αποφάσεων
 
Γραμμικός Προγραμματισμός (ΓΠ): Εισαγωγή, Χαρακτηριστικά των προβλημάτων του Γραμμικού Προγραμματισμού, Γραφική λύση των προβλημάτων ΓΠ, πρόβλημα μεγιστοποίησης, πρόβλημα ελαχιστοποίησης,  γενικό πρότυπο προβλημάτων και υποθέσεις των προβλημάτων ΓΠ.
 
Ανάλυση ευαισθησίας στον Γραμμικό Προγραμματισμό: Δυικές τιμές στο ΓΠ, μειωμένα κόστη στο ΓΠ, αλλαγές στους συντελεστές της αντικειμενικής συνάρτησης, αλλαγές στις δεξιές σταθερές των περιορισμών, αξιολόγηση μιας καινούργιας δραστηριότητας. 
 
Χρήση του SOLVER στην επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού: Εισαγωγή προτύπου στον SOLVER, Επίλυση προβλήματος, κατανόηση και ανάλυση της λύσης – αναφορές του SOLVER.
 
Ακέραιος Προγραμματισμός (ΑΠ): Εισαγωγή, Πρότυπα ακέραιου προγραμματισμού με δυαδικές μεταβλητές, πρότυπα προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού, επίλυση προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού, επίλυση προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού με τον SOLVER.
 
Εφαρμογή της Διοικητικής Επιστήμης στην Πράξη: Μάρκετινγκ και πωλήσεις, Παραγωγή και αποθέματα, Δίκτυα και μεταφορές, Εφοδιαστική αλυσίδα, Χρηματοοικονομικά, Ανθρώπινοι πόροι.
 
Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (DEA): Εισαγωγή, σύνολο παραγωγικών δυνατοτήτων, σύνορο απόδοσης, μονάδες καλύτερης πρακτικής, αποδοτικότητα κλίμακας, υπόθεση κλίμακας σταθερών αποδόσεων (CRS), υπόθεση κλίμακας μεταβλητών αποδόσεων (VRS), μονάδες αναφοράς , διασταύρωση αποδοτικοτήτων. 
 
Πρότυπα (DEA): Εισαγωγή, το πρότυπο CCR , το BCC πρότυπο, το ADD πρότυπο, το SBM πρότυπο, το FDH πρότυπο, μετασύνορο, ανάλυση μετασυνόρου, λόγος μετατεχνολογίας 
 
Ευρετικοί Αλγόριθμοι: Εισαγωγή, Ευρετικοί και Μετα-ευρετικοί αλγόριθμοι, Επίλυση πολύπλοκων συνδυαστικών προβλημάτων βελτιστοποίησης. 
 
Ανάλυση Αποφάσεων: Εισαγωγή, Κριτήρια απόφασης στην λήψη αποφάσεων με αβεβαιότητα, η αναμενόμενη αξία της πλήρους πληροφορίας, Δέντρα αποφάσεων, Υπολογισμός του προφίλ ρίσκου μίας στρατηγικής, ανάλυση ευαισθησίας, χρήση του πακέτου Precision Tree στην επίλυση προβλήματος δέντρου αποφάσεων.
 
Ανάλυση αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια: Εισαγωγή, Η διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης, χρήση του λογισμικού Expert Choice στην επίλυση προβλημάτων λήψης απόφασης με πολλαπλά κριτήρια. 
 
Προσομοίωση: Εισαγωγή, εφαρμογή της προσομοίωσης σε συνθήκες αβεβαιότητας.
 
Χρήση του Excel, Extend and @Risk στην Προσομοίωση: Εισαγωγή, Προσομοίωση συστήματος ουράς, Προσομοίωση σε σύστημα αποθεμάτων, Ανάλυση των αποτελεσμάτων της Προσομοίωσης. 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα βασιστεί στη συμμετοχή στο μάθημα, σε ασκήσεις και σε μελέτες περιπτώσεων και στην τελική εξέταση. Η ανάλυση του τελικού βαθμού θα είναι περίπου όπως παρακάτω:
 
10% συμμετοχή στην τάξη 
25% ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων
65% τελική εξέταση
 
 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
9ος όροφος, Γραφείο 903
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 615
                  +30 210 82 03 618
 • Φαξ: +30 210 82 03 879

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA Full Time Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή Program Επιχειρησιακή Έρευνα - bm23108f