MBA Full Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Αγαπητοί υποψήφιοι του ΜΒΑ. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέχρι 21 Ιουλίου 2020. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται συνεχώς. Αποστολή δικαιολογητικών, λόγω των συνθηκών, ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. | Από την Τρίτη 26/5/20 η Γραμματεία θα λειτουργεί στο γραφείο 903 στον 9ο όροφο.| Το πρόγραμμα προσφέρει ετησίως 30.000 ευρώ από τα ΕΛΠΕ

 

Χρηματοοικονομική Λογιστική - bm23101f

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Χρηματοοικονομική Λογιστική 
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Κωνσταντίνος Καραμάνης
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα 17.00-18.00 και Τρίτη 16.00-17.00
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 210 8203 367

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση» έχει σχεδιαστεί για τις ανάγκες των φοιτητών πλήρους φοίτησης του προγράμματος ΜΒΑ του ΟΠΑ. Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει σχετικές γνώσεις και την κατανόηση του ρόλου και της χρησιμότητας των χρηματοοικονομικών εκθέσεων (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και άλλων χρηματοοικονομικών πληροφοριών που δημοσιοποιούν οι επιχειρήσεις. Στο τέλος του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσεις τη δυνατότητα να λαμβάνουν ή κατανοούν διάφορες επιχειρηματικές αποφάσεις με τη χρήση λογιστικών πληροφοριών. Το μάθημα προσπαθεί να εξηγήσει ότι οι λύσεις σε επιχειρηματικά θέματα δεν υπακούουν σε κάποια υπέρτατη οικονομική λογική και ότι δεν υπάρχει μία, προφανής και συμφωνημένη λύση για κάθε λογιστικό θέμα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αποφάσεις είναι συχνά προϊόν συμβιβασμού. Τέλος, μια από τις θέσεις του μαθήματος είναι ότι το διευθυντικό στέλεχος μιας σύγχρονης επιχείρησης —που μπορεί να εργάζεται στο μάρκετινγκ, την παραγωγή, την εφοδιαστική αλυσίδα, τη στρατηγική ή τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού— έχει πολλά να κερδίσει και να προσφέρει αποκτώντας γνώσεις λογιστικής και χρηματοοικονομικής αναφοράς.
 
Το μάθημα, με δεδομένη την διεθνοποίηση αγορών και επιχειρήσεων, στηρίζεται στις επικρατούσες διεθνείς λογιστικές πρακτικές (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς). Ωστόσο, κατά περίπτωση γίνονται αναφορές στην ελληνική λογιστική πρακτική (ελληνικά λογιστικά πρότυπα).
 
Για την παρακολούθηση του μαθήματος δεν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις στη Λογιστική. Ωστόσο, αναμένεται ότι οι φοιτητές θα εξοικειωθούν σύντομα με βασικές λογιστικές έννοιες και θα κατανοήσουν γρήγορα την ύλη των αρχικών εισαγωγικών ενοτήτων (κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων). Αυτό θα επιτρέψει να δοθεί έμφαση σε πιο ουσιώδη ζητήματα ανάλυσης και κατανόησης που ακολουθούν.
 
Για ένα αριθμό φοιτητών αυτό το μάθημα μπορεί να φανεί αρκετά απαιτητικό. Μέρος του υλικού μελέτης, ασκήσεις και προβλήματα ή περιπτώσεις, μπορεί να είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητά. Ωστόσο, οι δυσκολίες του αντικειμένου ενασχόλησης είναι μέρος του εργασιακού βίου στη διάρκεια του οποίου αναμένεται να αντιμετωπίσετε πολύ πιο περίπλοκα θέματα. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να συγκεντρώσετε τις δυνάμεις σας και να συζητάτε έγκαιρα τυχόν δυσκολίες με τον εισηγητή του μαθήματος, όταν το κρίνεται σκόπιμο.     
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 
Το μάθημα διδάσκεται με μια τρίωρη διάλεξη την εβδομάδα (Δευτέρα, 09.00 – 12.00). Η διδασκαλία διαρκεί για 13 εβδομάδες και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Όλο το διδακτικό υλικό καθώς και τα θέματα εξετάσεων είναι στην αγγλική γλώσσα. Το υλικό των διαλέξεων (διαφάνειες, ασκήσεις και λύσεις) διατίθεται στου φοιτητές σε ηλεκτρονική μορφή. Στη διάρκεια των διαλέξεων, οι φοιτητές μπορεί να χωριστούν σε ομάδες και κάθε ομάδα να αναλάβει παρουσίαση ενός θέματος. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:
 
  • Έχουν κατανοήσει τη διαδικασία λογιστικής παρακολούθησης των συναλλαγών της επιχείρησης και τον τρόπο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
  • Έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο (βασικά συστατικά) των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις.
  • Είναι σε θέση να διενεργούν ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο πλαίσιο διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 
Hervé Stolowy, Michel Lebas and Yuan Ding(2010). Financial Accounting and Reporting: A Global Perspective. Third Edition, Gengage Learning (SLD).
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
Harrison, W., Horngren, Ch., Thomas, W. & Suwardy, Th. (2008). Financial Accounting: International Financial Reporting Standards. Eighth Edition. N. Jersey: Pearson Education.
 
Short D., Libby R., Libby P. & Giullinian, M. (2011). Financial Accounting. Global Edition. New York: McGraw Hill.
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

 

Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική αναφορά (financial reporting). Ορισμός της Λογιστικής, Λογιστική και επιχείρηση, Ποιοτικά χαρακτηριστικά λογιστικών πληροφοριών, Χρήστες λογιστικών πληροφοριών, Εισαγωγή στη λογιστική διαδικασία.
 
Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Κατάσταση Αποτελεσμάτων), Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Ορισμοί βασικών συστατικών των οικονομικών καταστάσεων.
 
Η τεχνική της διπλογραφίας. Εισαγωγή στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα για την παρακολούθηση των συναλλαγών της επιχείρησης (χρέωση και πίστωση), παρουσίαση του λογιστικού κυκλώματος και της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.
 
Λογιστική του δεδουλευμένου: Λογιστικές αρχές και λογιστικές εργασίες τέλους περιόδου. Λογιστική δεδουλευμένου και ταμειακή βάση της Λογιστικής, αποσβέσεις, λογιστικές αρχές και λογιστικές εργασίες τέλους περιόδου.
 
Αρχές αναγνώρισης εσόδων και μακροπρόθεσμες συμβάσεις. Αρχές για την αναγνώριση εσόδων και λογιστική μακροπρόθεσμων συμβάσεων.
 
Λογιστική αποθεμάτων και εμπορικές απαιτήσεις. Ορισμός των αποθεμάτων, λογιστική για την αγορά, πώληση και επιμέτρηση αποθεμάτων. Λογιστική για τις εμπορικές απαιτήσεις, προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες.
 
Λογιστική για ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Ορισμός μακροπρόθεσμων (ενσώματων και άϋλων) στοιχείων, κόστος κτήσης, απόσβεση, λογιστικές εκτιμήσεις για πάγια, απόσυρση παγίων.
 
Καθαρή θέση, υποχρεώσεις και προβλέψεις. Ορισμός της καθαρής θέσης, περιγραφή βασικών λογαριασμών καθαρής θέσης, συναλλαγές καθαρής θέσης, ορισμός υποχρεώσεων, προβλέψεων και υποχρεώσεων από χρηματοδοτική μίσθωση.
 
Παρουσίαση, ανάλυση και χρήση πληροφοριών για ταμειακές ροές. Κατηγορίες και σημασία των ταμειακών ροών, η δομή της Κατάστασης ταμειακών ροών, μέθοδοι κατάρτισης Κατάστασης ταμειακών ροών.
 
Εισαγωγή στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων. Ορισμός της έννοιας της ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων, ανάλυση τάσης, και καταστάσεις κοινών μεγεθών, ανάλυση αριθμοδεικτών. Ανάλυση ρευστότητας, επιδόσεων και κεφαλαιακής δομής.
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω γραπτής εξέτασης (75%) και ομαδικής εργασίας (25%).
 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
9ος όροφος, Γραφείο 903
Αθήνα 113 62

  • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 615
                    +30 210 82 03 618
  • Φαξ: +30 210 82 03 879

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA Full Time Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή Program Χρηματοοικονομική Λογιστική - bm23101f