MBA Full Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 25/6/2021 | Το πρόγραμμα προσφέρει ετησίως 30.000 ευρώ από τα ΕΛΠΕ | Οι αιτήσεις άρχισαν! Δεύτερος κύκλος αιτήσεων έως 25/06/2021 - Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα - Περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Αποτίμηση Επενδύσεων - bm23115f

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Αποτίμηση Επενδύσεων
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Γεώργιος Π. Κουρέτας - Μαρία-Ελένη Αγοράκη
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: -
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην αποτίμηση αξιογράφων και στην ανάλυση και διαχείριση χαρτοφυλακίου. Η ανάλυση περιλαμβάνει τη μελέτη τόσο θεωρητικών ζητημάτων όσο και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που αφορούν τη μέτρηση του κινδύνου και της απόδοσης χαρτοφυλακίων αλλά και μεμονωμένων μετοχών. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι λειτουργίες του. Στη δεύτερη ενότητα εισάγονται τα μαθηματικά των επενδύσεων καθώς και τις βασικές λειτουργίες των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τα κυριότερα υποδείγματα αποτίμησης μετοχών. Στην τέταρτη ενότητα γίνεται διεξοδική ανάλυση της σύγχρονης θεωρίας του χαρτοφυλακίου ενώ στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζεται το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Η έκτη ενότητα αναλύει τα χαρακτηριστικά, τις αποδόσεις και τον κίνδυνο των ομολόγων, ενώ η έβδομη ενότητα παρουσιάζει εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα.     

 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 
Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται στις διαλέξεις. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται. Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της μελέτης για το μάθημα. Επιπρόσθετα υπογραμμίζεται ότι η θεωρητική ανάλυση των ζητημάτων που θα αναλυθούν θα συμπληρώνεται από επίλυση ασκήσεων καθώς και εφαρμογή προβλημάτων με τη χρήση Η/Υ. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 
 • Να έχουν κατανοήσει τις λειτουργίες της επενδυτικής διαδικασίας με σημείο εκκίνησης την κατανόηση των χαρακτηριστικών κινδύνου και απόδοσης  μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων καθώς και χαρτοφυλακίων μέσα από την έννοια της άριστης επιλογής χαρτοφυλακίων και αξιολόγησης διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
 • Να έχουν κατανοήσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, τα υποδείγματα τιμολόγησης αξιόγραφων και καθώς και τις συνέπειες που έχουν οι υποθέσεις τους στη διαδικασίας ανάλυσης και διαχείρισης επενδύσεων.
 • Να έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν θέματα όπως:
  • Εκτίμηση των αποδόσεων, συστηματικός και μη-συστηματικός κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου.
  • Ταυτοποίηση των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων.
  • Αξιολόγηση των προτιμήσεων κινδύνου/απόδοσης των επενδυτών και διαμόρφωση των άριστων χαρτοφυλακίων με βάση τη 
  • θεωρία της χρησιμότητας.
  • Εφαρμογή των μέτρων αξιολόγησης χαρτοφυλακίων στην αξιολόγηση της διαχείρισης και απόδοσης των χαρτοφυλακίων.
  • Διαμόρφωση και ανάπτυξη στρατηγικών διαφοροποίησης με σκοπό την μείωση του μη-συστηματικού κινδύνου και την αντιστάθμιση του κινδύνου αγοράς  ενός χαρτοφυλακίου.
  • Τιμολόγηση αξιόγραφων με την χρήση υποδειγμάτων τιμολόγησης αξιόγραφων.
  • Να μπορεί να συνεισφέρει στη διαμόρφωση, υλοποίηση και αξιολόγηση μίας στρατηγικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 
Bodie, Z., A. Kane and A.J. Marcus, (2014). Investments, 10th Edition, McGraw-Hill.
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J., (2014). Corporate Finance, 10th Edition, McGraw Hill.
 
Brealey, R., S.C. Myers and F. Allen, (2014). Principles of Corporate Finance, 11th Edition, McGraw Hill.
 
Elton, E., Gruber, M., Brown, S., Goetzmann, W., (2014). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 9th Edition, Wiley.
 
 
Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο οι φοιτητές να διαβάζουν επιστημονικά άρθρα καθώς και άρθρα από τον οικονομικό τύπο
 
 • The finance related journals, such as: Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Banking and Finance, Review of Financial Studies, Financial Analysts Journal, Journal of Applied Corporate Finance, Journal of Portfolio Management, Journal of Investment Management, Financial Management, Journal of Futures Markets, Journal of Derivatives, etc. 
 • Financial periodicals/papers, which include: Financial Times, Economist, Wall Street Journal, Ναυτεμπορική, Express, Χρηματιστήριο, Ημερησία, Κέρδος, Ισοτιμία (Εβδομαδιαία), Καθημερινή, Ένθετο Βήματος, Οικονομικός Ταχυδρόμος. 
 • Χρήση βάσεων δεδομένων για τη συλλογή παρατηρήσεων, όπως: Reuters, Bloomberg, Datastream, Web pages of Companies and Stock Exchanges.
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

 

1.Το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Δομή και βασικές λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος; Βασικά χρηματοοικονομικά προϊόντα; Κίνδυνος και αβεβαιότητα; Ασύμμετρη πληροφόρηση και αντιμετώπισή της; Μεταβολές του χρηματοπιστωτικού συστήματος και χρηματοπιστωτικές κρίσεις.

 

2. Εισαγωγικές έννοιες στις επενδύσεις

Το επενδυτικό περιβάλλον; Κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και χρηματοοικονομικά μέσα; Πώς γίνεται η διαπραγμάτευση αξιογράφων; Κίνδυνος, απόδοση και ιστορικό επιδόσεων; Η έννοια της απόδοσης και τρόποι μέτρησης της απόδοσης επενδυτικών στοιχείων; Σχέση κινδύνου-απόδοσης και μέτρηση του κινδύνου; Επενδυτική συμπεριφορά και κίνδυνος; Η θεωρία της αποτελεσματικής  αγοράς; Ανάλυση των μορφών αποτελεσματικότητας.

 

3.Υποδείγματα Αποτίμησης Μετοχών

Εισαγωγικοί προσδιορισμοί αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες μετοχών; Η φιλοσοφία των υποδειγμάτων αποτίμησης με βάση τη θεμελιώδη ανάλυση (σχετικά και απόλυτα υποδείγματα); Αποτίμηση με βάση εναλλακτικά υποδείγματα προεξόφλησης μερισμάτων (μηδενικής, σταθερής ή πολλαπλής μεγέθυνσης); Σχετική αποτίμηση μετοχών με βάση δείκτες μετοχικής αξιολόγησης (αριθμοδείκτες) (P/E ratio, PEG ratio, P/BV ratio, Dividend Yield, P/Sales ratio, P/CF ratio κλπ.)

 

4.Σύγχρονη Θεωρία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Μέτρηση του κινδύνου και της απόδοσης χαρτοφυλακίου αποτελούμενο από συνδυασμό αξιόγραφων με κίνδυνο; Συστηματικός και μη-συστηματικός κίνδυνος; Διαφοροποίηση κατά Markowitz – Οφέλη από τη διαφοροποίηση; Εφικτά χαρτοφυλάκια; Κατασκευή αποτελεσματικού μετώπου χαρτοφυλακίων; Χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από μετοχές και χωρίς κίνδυνο περιουσιακό στοιχείο; Η Γραμμή Κεφαλαιαγοράς – Ο δείκτης SharpeRatio; Άλλοι δείκτες αξιολόγησης επιδόσεων χαρτοφυλακίου

 

5. Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων και Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου στη βάση των Αρχών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Η Γραμμή Αξιόγραφων; Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (CAPΜ); Ο συντελεστής βήτα; Παραβίαση των υποθέσεων CAPMκαι εναλλακτικά Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων; Το Υπόδειγμα της Αγοράς; Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου στα πλαίσια των Αρχών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου; Θεωρία Αντισταθμιστικής Τιμολόγησης και πολυπαραγοντικά μοντέλα κινδύνου και απόδοσης

 

6. Ομόλογα

Τιμές και αποδόσεις ομολόγων; εταιρικά ομόλογα; απόδοση στη λήξη και απόδοση διακράτησης; Κίνδυνοι ομολόγων;  Διαχείριση ομολογιακών χαρτοφυλακίων

 

7. Εναλλακτικά Επενδυτικά Προϊόντα

ExchangeTradedFunds; FundsofFunds– HedgeFunds; Διαπραγμάτευση εμπορευμάτων
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται ως ακολούθως.
 
20% ασκήσεις και ανάλυση μελέτης περίπτωσης
80% τελική εξέταση
 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
9ος όροφος, Γραφείο 903
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 615
                  +30 210 82 03 618
 • Φαξ: +30 210 82 03 879

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA Full Time Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή Program Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Αποτίμηση Επενδύσεων - bm23115f