MBA Full Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 25/6/2021 | Το πρόγραμμα προσφέρει ετησίως 30.000 ευρώ από τα ΕΛΠΕ | Οι αιτήσεις άρχισαν! Δεύτερος κύκλος αιτήσεων έως 25/06/2021 - Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα - Περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Φορολογία για Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων - bm23204f

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Φορολογία για Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
ECTS πιστωτικές μονάδες: 5 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Βασίλης Πατσουράτης, Ομότιμος Καθηγητής ΟΠΑ | ΔημήτριοςΛεβεντάκης, Partner,Tax Advisor
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Μετά από προσωπική επικοινωνία 
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διάρθρωση και η λειτουργία του φορολογικού συστήματος κάθε χώρας είναι στενά συνδεδεμένες με τις κρατούσες οικονομικές,κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτή.Μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν τη δομή ένός φορολογικού συστήματος είναι το μέγεθος του ΑΕΠ,το μέγεθος και η νομική μορφή οργάνωσης των επιχειρήσεων,το μέγεθος της φοροδιαφυγής και παραοικονομίας,οι κοινωνικές αξίες που επικρατούν κ.α

 

Το ελληνικό φορολογικό σύστημα έχει χαρακτηριστεί ως πολύπλοκο, δυσερμήνευτο, αντιφατικό,αντιαναπτυξιακό και κοινωνικά άδικο.Οι συχνές αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας αποτελούν ανασταλκτικό παράγοντα στο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των οικονομικών μονάδων και αυξάνουν συνεχώς το κόστος συμμόρφωσης ,τόσο για την πολιτεία όσο και για την φορολογική μονάδα.

 

Σκοπός του μαθήματος λοιπόν είναι να φωτίσει τις διάφορες πλευρές της φορολογίας στη λήψη αποφάσεων καθώς και τις πρακτικές πλευρές του ελληνικού φορολογικού συστήματος ιδιαίτερα.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το εκπαιδευτικό υλικό καλύπτεται στις διαλέξεις. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική.Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται.Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαν- τικό μέρος της μελέτης για το μάθημα. Επίσης η παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων στη χώρα μας και διεθνώς που συνδέονται με τη φορολογία αποτελεί βασικό παράγοντα για τη σύνδεση και κατανόηση της θεωρίας και της πράξης.
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

 • Τις βασικές έννοιες της φορολογίας
 • Το ρόλο και τη σημασία της φορολογίας στην οικονομία
 • Τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της φορολογίας
 • Πως η φορολογία επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.Πιο συγκεκριμένα,πως το φορολογικό σύστημα επηρεάζει την κεφαλαιακή διάρθρωση,την μερισματική πολιτική, τον τρόπο χρηματοδότησης, το κόστος κεφαλαίου και τις ενδοομιλικές συναλλαγέςτων επιχειρήσεων.
 • Τα κύρια χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του ελληνικού φορολογικού συστήματος.
 • Το ρόλο και τη σημασία του φορολογικού συστήματος σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 

1.ΙΟΒΕ,διαΝΕΟσις (2018),Η Φορολογία Εισοδήματος στην Ελλάδα,Συγκριτική Ανάλυση και Προτάσεις Αναμόρφωσης

2.Πατσουράτης Β,(2004),Η Επίπτωση της Φορολογίας των Επιχειρήσεων στην Ανταγωνιστικότητα,έκδοση ΙΟΒΕ.

 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 

1. Καπλάνογλου Γ (2015), Είναι Αλήθεια ότι οι Ελληνες Υπερφορολογούνται ;2.Πατσουράτης Β (2017),Το Φορολογικό Σύστημα ως μέσον για την Αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και την Προώθηση της Οικονομικής Ανάπτυξης

3.Πατσουράτης Β,(2016), Κοινωνικά,Οικονομικά και Ηθικά ΄Ορια του Φορολογικού Συστήματος

4. Πατσουράτης Β.(2005),Διθνείς Εξελίξεις στη Φορολογία των Επιχειρήσεων, στο Φορολογική Μεταρρύθμιση,ΕΜΟΠ

5.Πατσουράτης,Β. (1989),Ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων στην Ελλάδα    και οι Διεθνείς Εξελίξεις,στο Γ.Προβόπουλος (επιμ.) Προτεραιότητες Δημοσιονομικής Πολιτικής,ΙΟΒΕ

6. Ράπανος Β και Γ Καπλάνογλου (2014 ), Φορολογία και Οικονομική Ανάπτυξη, Η περίπτωση της Ελλάδος

7.Bartelsman E.J,and Beetsma,R.m.J  (2003),Why Pay More ? Corporate Tax   Avoidance Through Transfer Pricing in OECD Countries,Journal of Public Economics, 87 : 2225-2252.

8.Buettner T and M.Ruf (2007),Tax Incentives and the Location of FDI, International Tax and Public Finance,14(2),151-164

9.Clausing KA (1993), The Impact of Trasfer Pricing on Intrafirm Trade,in Studies in InternationalTaxation, Giovannini,A , Hubbard RG and Slerod,Univ..of Chicago Press.

10.Devereux M.P (2008), The Impactof Taxation on the Location of Capital , Firms and Profit : A Survey of Empirical Evidence, Oxford University Centre of Business Taxation Working Papers ,07/02

11.Hines J (2001), Corporate Taxation , University of Michigan and NBER10. European Commission (2004), European Tax Survey, Taxation Papers ,no 3

12.GaetanNicodeme(2009),CorporateIncomeTaxandEconomicDistortions,   EuropeanCommission

13.Keightiey, M  and  M. Sherlock (2014), The Corporate Income Tax System  : Overview and Options for Reform,Congressional Research Service.

14. Kpmg (2016),  ΟδηγόςΦορολογίαςστηνΕλλάδα

15.Moojj,R.A (2005),Will Corporate Income Taxation Survive ? De Economist,153(3)

16.Moojj R.A (2008),Corporate Tax Policy and Incorporation in the E,U,Intenational Tax and Public Finance,15.478-498

17. OECD (2017),Revenue Statistics 2017- Greece

18.PwC (2016),World Tax Summaries, ΗΦορολογίαστηνΕλλάδα

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Μέρος Α. Θεωρητικό υπόβαθρο

Γενικά για τη φορολογία

 • Οικονομικοί,κοινωνικοί και ταμειευτικοί στόχοι της φορολογίας
 • Φορολογική μονάδα, φορολογική βάση και φορολογικός συντελεστής

           ( αναλογική,προοδευτική και αντίστροφα προοδευτική  φορολογία)

 • Κατηγορίες φόρων
 • Επιθυμητά χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος
 • Ονομαστικός και πραγματικός φορολογικός συντελεστής
 • Αντιδράσεις των φορολογουμένων

Ø  Φοροδιαφυγή

Ø  Φοροαποφυγή

Ø  Φορολογική μετακύλιση

 

Οικονομική δραστηριότητα και φορολογία

 • Ο ρόλος και η σημασία του φορολογικού συστήματος ως μέσου άσκησης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής (αποταμίευση,επένδυση,προσφορά εργασίας,κ.α )
 • Νομικές μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας και φορολογία.
 • Φορολογία και πληθωρισμός
 • Φορολογία και ανταγωνιστικότητα
 • Ο ρόλος της φορολογίας σε περιόδους οικονομικής ύφεσης

 

Κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού φορολογικού συστήματος ( Γενική προσέγγιση)

 • Δομή του ελληνικού φορολογικού συστήματος
 • Φορολογική διοίκηση
 • Προβλήματα κατά την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας
 • Συνέπειες της ανορθολογικής δομής και αναποτελεσματικής φορολογικής διοίκησης ( κόστος συμμόρφωσης )

 

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

 • Ορισμός του εισοδήματος για φορολογικούς σκοπούς
 • Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος
 • Προσαρμογή του καθαρού εισοδήματος στη φοροδοτική ικανότητα :

               Το φορολογητέο εισόδημα.

Η φορολογία των επιχειρήσεων (Α.Ε και Ε.Π.Ε)

 • Η λογική της φορολογίας των επιχειρήσεων ως μέσο άσκησης  οικονομικής πολιτικής Συστήματα φορολογίας των επιχειρήσεων
 • Το φορολογικό βάρος των επιχειρήσεων

 

·         Επίδραση στη μερισματική πολιτική των επιχειρήσεων

 • Επίδραση στην κεφαλαιακή διάρθρωση και στη χρηματο-

             δότηση των επιχειρήσεων.Επίδραση στο κόστος κεφαλαίου.

 • Επίδραση της φορολογίας των επιχειρήσεων στην αξιολό-

              γηση επενδυτικών σχεδίων. Επενδυτικά κίνητρα

 • Επίδραση στην ορθολογική κατανομή των παραγωγικών πόρων
 • Φορολογικός σχεδιασμός

 

Οι διεθνείς πλευρές της φορολογίας

 

Προβλήματα που προκύπτουν σε διεθνές επίπεδο απο την φορολογία

 • Φορολογικός ανταγωνισμός
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές ( transfer pricing)
 • ΄Εννοιες και μορφές φορολογικής εναρμόνισης
 • Διαχρονική εξέλιξη της δομής των φορολογικών συστημάτων στην Ε.Ε

 

Μέρος Β. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Περιεχόμενα και σκοπός
 • Δομή
 • Βιβλιογραφία

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 • Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα
 • Διάκριση των φόρων σε άμεσους και έμμεσους
 • Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων
 • Φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση των επενδύσεων-Αφορολόγητα Αποθεματικά 
 • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
 • Διάκριση των Βάσεων Υπολογισμού του Φόρου

1.       Λογιστική Βάση Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων

2.       Φορολογική Βάση για σκοπούς υπολογισμού του φόρου Εισοδήματος ΝΠ

3.       Προσδιορισμός του φόρου Εισοδήματος ΝΠ

3. ΠΗΓΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 • Γενικές πληροφορίες
 • Εθνικό Δίκαιο

Ø  Γενικά

Ø  Διεθνή και εθνικά δικαιϊκά συστήματα

Ø  Φορολογικοί Κάτοικοι/ Μη κάτοικοι

Ø  Πηγή εισοδήματος

Ø  Η ιδέα της διεθνούς διπλής φορολόγησης

Ø  Μέτρα καταπολέμησης της διπλής φορολόγησης

 • Φορολογικές Συμβάσεις

Ø  Εισαγωγή

Ø  Συμβάσεις διπλής φορολόγησης και εθνικό δίκαιο

Ø  Στόχοι των συμβάσεων διπλής φορολόγησης

Ø  Δομή και λειτουργία των συμβάσεων διπλής φορολόγησης Ερμηνεία συμβάσεων διπλής φορολόγησης

1.Σύμβαση της Βιέννης σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις διπλής φορολόγησης

2.Θεσμικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει ο ΟΟΣΑ

3.Άρθρο 3 (2) του προτύπου του ΟΟΣΑ: ένας κανόνας ερμηνείας

4. ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 • Γενικά
 • Η αρχή των πραγματικών συνθηκών της αγοράς

Ø  Μέθοδοι τιμολόγησης συναλλαγών σύμφωνα με την αρχή των πραγματικών συνθηκών της αγοράς

 • Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης σε αλλοδαπές δικαιοδοσίες

Ø  Εθνικό δίκαιο

Ø  Συμβάσεις διπλής φορολόγησης

1.       Μόνιμη φυσική εγκατάσταση

2.       Λίστα με παραδείγματα

3.       Όμιλος εταιριών

 • Τελικές διαπιστώσεις ως προς την ιδέα της μόνιμης εγκατάστασης

5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

 • Γενικά
 • Φοροδιαφυγή
 • Φοροαποφυγή και φορολογικός σχεδιασμός

Ø  Γενικές αρχές εθνικού δικαίου

Ø  Ευρωπαϊκό δίκαιο

 • Ενδεικτικά Διαγράμματα εταιρικών δομών για την μείωση του εταιρικού φόρου
 • Τελικές διαπιστώσεις-παρατηρήσεις

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

·         Γενικά

·         Τρεις τύποι φορολογικού σχεδιασμού

·         Προσωρινή έναντι μόνιμης εξοικονόμησης

·         Ουσιαστικός φορολογικός σχεδιασμός έναντι τυπικού φορολογικού σχεδιασμού

·         Συμβάσεις διπλής φορολόγησης έναντι σχεδιασμού συμβάσεων μη φορολόγησης

·         Τελικές διαπιστώσεις-παρατηρήσεις

7. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

·         Παγκοσμιοποίηση και επίδρασή της στο φορολογικό σχεδιασμό

·         Επίδραση φορολογικής στρατηγικής και σχεδιασμός επί της αξίας της μετοχής

·         Συγκριτική αξιολόγηση και φορολογικοί συντελεστές

·         Στρατηγικές φορολογικού σχεδιασμού

·         Διαμόρφωση στρατηγικής φορολογικού σχεδιασμού

·         Τελικές παρατηρήσεις-διαπιστώσεις

 8. ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

·         Ευρωπαϊκή Οδηγία Μητρικών-Θυγατρικών Εταιριών

·         Πεδίο εφαρμογής

Ø  Διανομή κερδών μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιριών εδρευουσών σε διαφορετικά κράτη-μέλη

Ø  Διανομή κερδών σχετιζόμενων με την μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης

Ø  Εταιρία ενός κράτους μέλους

Ø  Μόνιμη εγκατάσταση

Ø  Μητρική και θυγατρική εταιρεία

Ø  Διανομή κερδών

Ø  Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) και άλλα μη κράτη-μέλη

·         Φορολογική μεταχείριση των ενδοομιλικών συναλλαγών 

Ø  Φορολογική μεταχείριση στο κράτος του δικαιούχου του μερίσματος

Ø  Περιορισμός της διπλής φορολόγησης στο κράτος της μητρικής εταιρείας

Ø  Εξαιρέσεις ή πιστώσεις στο κράτος της μητρικής εταιρείας ή στο κράτος της μόνιμης εγκατάστασης

Ø  Μεταχείριση των σχετιζόμενων με τη θυγατρική εταιρεία δαπανών στο κράτος της μητρικής εταιρείας

·         Φορολογική μεταχείριση στο κράτος της θυγατρικής εταιρείας

Ø  Μη παρακρατούμενοι φόροι

Ø  Παρακρατούμενοι φόροι

Ø  Περιπτώσεις φοροαποφυγής

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει  μετελική εξέταση     100% 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
9ος όροφος, Γραφείο 903
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 615
                  +30 210 82 03 618
 • Φαξ: +30 210 82 03 879

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA Full Time Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή Program Φορολογία για Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων - bm23204f