MBA Full Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 25/6/2021 | Το πρόγραμμα προσφέρει ετησίως 30.000 ευρώ από τα ΕΛΠΕ | Οι αιτήσεις άρχισαν! Δεύτερος κύκλος αιτήσεων έως 25/06/2021 - Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα - Περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων - bm23114f

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Δημήτρης Μανωλόπουλος
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα, Τετάρτη 11.15-13.00
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές / φοιτήτριες τις διεθνείς διαστάσεις της διοικητικής επιστήμης και την πρακτική εφαρμογή της. Οι βασικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων παραμένουν οι ίδιες όταν η επιχείρηση διεθνοποιείται, αλλά πρέπει να μελετηθούν σε πλαίσιο νέων αγορών – εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι χώρες εξωτερικού είναι διαφορετικές και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα ανώτατα διοικητικά στελέχη που είναι επιφορτισμένα με τη διεθνοποίηση της εταιρείας είναι πιθανόν να είναι πιο σύνθετα. Σαν αποτέλεσμα, η διοίκηση μιας διεθνοποιημένης επιχείρησης πρέπει να διερευνήσει σε ποιο βαθμό θα πρέπει να ανταποκριθεί-προσαρμόσει τους πόρους και ικανότητες, και στρατηγικές της για τις διεθνείς αγορές καθώς και σε ποιο σημείο θα εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες και ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα-βάση της αναφορικά με την επέκτασή της στις αγορές του κόσμου.     
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 
Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται στις διαλέξεις. Οι διαλέξεις αφορούν σε συζητήσεις, αναλύσεις μελετών περίπτωσης και προβολή οπτικο-ακουστικού υλικού. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται. Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διεργασίας.
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 
 • Να κατανοήσουν τη σημασία των διεθνών επιχειρήσεων στην παγκόσμια οικονομία.
 • Να προσδιορίσουν και κατανοήσουν τις βασικές πολιτισμικές, πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις που επιδρούν στη διοίκηση των διεθνών επιχειρήσεων.
 • Να εντοπίζουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν και τους κινδύνους που ανακύπτουν για τα διευθυντικά στελέχη που απασχολούνται σε ένα διεθνές περιβάλλον.
 • Να αναλύουν και αξιολογούν τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και τοπικής ανταπόκρισης στη διεθνή διοίκηση και στρατηγική των διεθνών εταιριών.
 • Να κατανοήσουν τις θεωρίες διεθνούς εμπορίου και άμεσων ξένων επενδύσεων
 • Να περιγράφουν και να αναλύουν τις διεθνείς στρατηγικές.
 • Να περιγράφουν τους ρόλους των θυγατρικών επιχειρήσεων και τη συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα των κρατών υποδοχής.
 • Να αξιολογούν διαφορετικές οργανωσιακές δομών που παρατηρούνται στην υλοποίηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Να περιγράφουν και αξιολογούν τα στοιχεία εκείνα που προσδίδουν ποιότητα και γνώση σε μία διεθνή επιχείρηση και συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητά της.
 • Να συνδέσουν τη θεωρία με τη διοικητική πρακτική σε διεθνές επίπεδο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 
Το μάθημα δεν απαιτεί κάποιο υποχρεωτικό σύγγραμμα.
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 

Βιβλία:

 • Μανωλόπουλος Δ. & Μπιτζένης, Α. 2018. Η Διεθνοποιημένη Επιχείρηση τον 21ο Αιώνα. Interbooks, Αθήνα.
 • Ghemawat, P. 2007. Redefining Global Strategy: Crossing Borders in a World where Differences Still Matter. Harvard Business School Press, Boston.
 • Gupta, A.K. Govindarajan, V. & Wang, H. 2008. The Quest for Global Dominance. Jossey-Bass. San Francisco.
 • Hodgetts R. & Luthans, F. International Management. McGraw-Hill, New York (latest edition).
 • Irwin, D.A. 1996. Against the Tide: An Intellectual History of Free Trade. Princeton University Press, Princeton, NJ.
 
Επιστημονικά Άρθρα:
 
 • Bartlett, C.A. & Ghoshal, S. (2000). Going global. Harvard Business Review, 78 (2), 132–142
 • Bartlett, C.A. & Ghosal S. (1987). Tap your subsidiaries for global reach. Harvard Business Review, 64(6), 87-94.
 • Birkinshaw, J., Nobel, R. & Ridderstrale, J. (2002). Knowledge as a contingency variable: Do the characteristic of knowledge predict organizational structure?. Organization Science, 13(3), 274-289.
 • Bouquet, C., Hebert, L. & Delios, A. (2004). Foreign expansion in service industries: Separability and human capital intensity, Journal of Business Research, 57(1), 35–46.
 • Brock, D. (2003). Autonomy of individuals and organizations: Towards a strategy research agenda. International Journal of Business and Economics, 2(1), 57-73.
 • Gupta, A. K. & Govindarajan V. (1991). Knowledge flows and the structure of multinational corporations. Academy of Management Review, 4, 768-792.
 • Johanson, J. & Vahlne, J. E. (1990). The mechanism of internationalization. International Marketing Review, 7, 11-24.
 • Kim, K., Park J.H. & Prescott J.E. (2003). The global integration of business functions: A study of multinational business in integrated global industries. Journal of International Business Studies, 34(4), 327-344.
 • Luo, Y. (2001). Determinants of local responsiveness: Perspectives from foreign subsidiaries in an emerging market. Journal of Management, 27, 451-477.
 • Makhija, M.V. Kim, K., & Williamson S.D. (1997). Measuring globalization of industries using a national industry approach: Empirical evidence across five countries and over time. Journal of International Business Studies, 28(4), 679-710.
 • Martinez, J.I. & Jarillo, J. C. (1991). Coordination demands of international strategies. Journal of International Business Studies, 22(3), 429-444.
 • Martinez, J.I. & Jarillo, J.C. (1990). Different roles for subsidiaries: The case of multinational corporations in Spain. Strategic Management Journal, 11, 501-512.
 • Morrison, C. (2009). How to innovate like Apple. Retrieved from https://www.BNET.com/
 • Ohmae, K. (2006). Growing in a global garden. Leadership Excellence, 23 (9), 14–15.
 • Porter, M. (1986). Changing patterns of international competition. California Management Review, 27, 9-40.
 • Yip, G.S. (1991a). A performance comparison of continental and national businesses in Europe. International Marketing Review, 8 (2), 31–43
 • Yip, G.S. (1991b). Strategies in global industries: How U.S. businesses compete. Journal of International Business Studies, 22 (4), 749–753.
 • Yip, G.S. (1989). Global strategy a world of nations? Sloan Management Review, 31 (1), 29–41.
 • Yip, G.S. (1982a). Diversification entry: Internal development versus acquisition. Strategic Management Journal, 3 (4), 331–345.
 • Yip, G.S. (1982b). Gateways to entry. Harvard Business Review, 60 (5), 85–92.
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

 
Κατανοώντας τη Διεθνή Επιχείρηση: Εισαγωγή. Ορισμοί. Οι προκλήσεις της εποχής μας για τη διεθνή επιχειρηματικότητα. Οι βασικές αναζητήσεις των εταιριών πριν διεθνοποιηθούν. Κίνητρα για επέκταση. Στρατηγικές διεθνοποίησης. Πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Ο ρόλος των χωρών υποδοχής.

Το Μακροπεριβάλλον των Διεθνών Επιχειρήσεων: Το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και η παγκόσμια οικονομία. Αναδυόμενες οικονομίες. Οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Η επίδραση του μακρο-περιβάλλοντος στη διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων. Προκλήσεις για τη διοίκηση. Ηθικά διλήμματα που προκύπτουν. 

Θεωρίες Διεθνούς Εμπορίου και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων: Κλασσικές και σύγχρονες θεωρίες διεθνούς εμπορίου. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και βιομηχανική θεωρία. Εσωτερικοποίηση και θεωρία κόστους συναλλαγών. Το εκλεκτικό υπόδειγμα. Κύκλος ζωής προίόντος. Μακροοικονομικής θεωρίες επενδύσεων.
 
Η Διεθνής Επιχείρηση σα Δίκτυο: Εσωτερικό περιβάλλον. Προκλήσεις στρατηγικής για τις διεθνείς εταιρίες. Διεθνείς Στρατηγικές. Οι ρόλοι των θυγατρικών στο δίκτυο της διεθνούς επιχείρησης.
 
Τεχνολογία και Καινοτομία: Πηγές τεχνολογίας και καινοτομίας. Έρευνα και ανάπτυξη. Η τεχνολογία και η καινοτομία στις διεθνείς επιχειρήσεις.
 
Διοικώντας τη Διεθνή Επιχείρηση: Προκλήσεις για διοίκηση. Οργανωσιακές δομές. Συντονισμός και έλεγχος. Οργάνωση για αποτελεσματικότητα.
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται ως ακολούθως.
 
20% συμμετοχή στην τάξη (συζητήσεις, ανάλυση μελετών περίπτωσης κ.α.)
80% τελική εξέταση
 
 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
9ος όροφος, Γραφείο 903
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 615
                  +30 210 82 03 618
 • Φαξ: +30 210 82 03 879

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA Full Time Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή Program Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων - bm23114f