MBA Full Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 25/6/2021 | Το πρόγραμμα προσφέρει ετησίως 30.000 ευρώ από τα ΕΛΠΕ | Οι αιτήσεις άρχισαν! Δεύτερος κύκλος αιτήσεων έως 25/06/2021 - Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα - Περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Διπλωματική Εργασία - bm23301f

Κατά το Δ΄ Εξάμηνο Σπουδών, οι φοιτητές/ήτριες αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή έρευνας και συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας σε θέματα που επιλέγουν με την καθοδήγηση μελών ΔΕΠ. Η εργασία κρίνεται και βαθμολογείται από τρία μέλη ΔΕΠ. Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. Το τελικό κείμενο της Διπλωματικής Εργασίας θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου του δεύτερου ακαδημαικού έτους. 

ECTS πιστωτικές μονάδες: 30 πιστωτικές μονάδες

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Αποτίμηση Επενδύσεων - bm23115f

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Αποτίμηση Επενδύσεων
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Γεώργιος Π. Κουρέτας - Μαρία-Ελένη Αγοράκη
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: -
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην αποτίμηση αξιογράφων και στην ανάλυση και διαχείριση χαρτοφυλακίου. Η ανάλυση περιλαμβάνει τη μελέτη τόσο θεωρητικών ζητημάτων όσο και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που αφορούν τη μέτρηση του κινδύνου και της απόδοσης χαρτοφυλακίων αλλά και μεμονωμένων μετοχών. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι λειτουργίες του. Στη δεύτερη ενότητα εισάγονται τα μαθηματικά των επενδύσεων καθώς και τις βασικές λειτουργίες των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τα κυριότερα υποδείγματα αποτίμησης μετοχών. Στην τέταρτη ενότητα γίνεται διεξοδική ανάλυση της σύγχρονης θεωρίας του χαρτοφυλακίου ενώ στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζεται το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Η έκτη ενότητα αναλύει τα χαρακτηριστικά, τις αποδόσεις και τον κίνδυνο των ομολόγων, ενώ η έβδομη ενότητα παρουσιάζει εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα.     

 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 
Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται στις διαλέξεις. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται. Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της μελέτης για το μάθημα. Επιπρόσθετα υπογραμμίζεται ότι η θεωρητική ανάλυση των ζητημάτων που θα αναλυθούν θα συμπληρώνεται από επίλυση ασκήσεων καθώς και εφαρμογή προβλημάτων με τη χρήση Η/Υ. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 
 • Να έχουν κατανοήσει τις λειτουργίες της επενδυτικής διαδικασίας με σημείο εκκίνησης την κατανόηση των χαρακτηριστικών κινδύνου και απόδοσης  μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων καθώς και χαρτοφυλακίων μέσα από την έννοια της άριστης επιλογής χαρτοφυλακίων και αξιολόγησης διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
 • Να έχουν κατανοήσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, τα υποδείγματα τιμολόγησης αξιόγραφων και καθώς και τις συνέπειες που έχουν οι υποθέσεις τους στη διαδικασίας ανάλυσης και διαχείρισης επενδύσεων.
 • Να έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν θέματα όπως:
  • Εκτίμηση των αποδόσεων, συστηματικός και μη-συστηματικός κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου.
  • Ταυτοποίηση των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων.
  • Αξιολόγηση των προτιμήσεων κινδύνου/απόδοσης των επενδυτών και διαμόρφωση των άριστων χαρτοφυλακίων με βάση τη 
  • θεωρία της χρησιμότητας.
  • Εφαρμογή των μέτρων αξιολόγησης χαρτοφυλακίων στην αξιολόγηση της διαχείρισης και απόδοσης των χαρτοφυλακίων.
  • Διαμόρφωση και ανάπτυξη στρατηγικών διαφοροποίησης με σκοπό την μείωση του μη-συστηματικού κινδύνου και την αντιστάθμιση του κινδύνου αγοράς  ενός χαρτοφυλακίου.
  • Τιμολόγηση αξιόγραφων με την χρήση υποδειγμάτων τιμολόγησης αξιόγραφων.
  • Να μπορεί να συνεισφέρει στη διαμόρφωση, υλοποίηση και αξιολόγηση μίας στρατηγικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 
Bodie, Z., A. Kane and A.J. Marcus, (2014). Investments, 10th Edition, McGraw-Hill.
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J., (2014). Corporate Finance, 10th Edition, McGraw Hill.
 
Brealey, R., S.C. Myers and F. Allen, (2014). Principles of Corporate Finance, 11th Edition, McGraw Hill.
 
Elton, E., Gruber, M., Brown, S., Goetzmann, W., (2014). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 9th Edition, Wiley.
 
 
Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο οι φοιτητές να διαβάζουν επιστημονικά άρθρα καθώς και άρθρα από τον οικονομικό τύπο
 
 • The finance related journals, such as: Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Banking and Finance, Review of Financial Studies, Financial Analysts Journal, Journal of Applied Corporate Finance, Journal of Portfolio Management, Journal of Investment Management, Financial Management, Journal of Futures Markets, Journal of Derivatives, etc. 
 • Financial periodicals/papers, which include: Financial Times, Economist, Wall Street Journal, Ναυτεμπορική, Express, Χρηματιστήριο, Ημερησία, Κέρδος, Ισοτιμία (Εβδομαδιαία), Καθημερινή, Ένθετο Βήματος, Οικονομικός Ταχυδρόμος. 
 • Χρήση βάσεων δεδομένων για τη συλλογή παρατηρήσεων, όπως: Reuters, Bloomberg, Datastream, Web pages of Companies and Stock Exchanges.
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

 

1.Το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Δομή και βασικές λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος; Βασικά χρηματοοικονομικά προϊόντα; Κίνδυνος και αβεβαιότητα; Ασύμμετρη πληροφόρηση και αντιμετώπισή της; Μεταβολές του χρηματοπιστωτικού συστήματος και χρηματοπιστωτικές κρίσεις.

 

2. Εισαγωγικές έννοιες στις επενδύσεις

Το επενδυτικό περιβάλλον; Κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και χρηματοοικονομικά μέσα; Πώς γίνεται η διαπραγμάτευση αξιογράφων; Κίνδυνος, απόδοση και ιστορικό επιδόσεων; Η έννοια της απόδοσης και τρόποι μέτρησης της απόδοσης επενδυτικών στοιχείων; Σχέση κινδύνου-απόδοσης και μέτρηση του κινδύνου; Επενδυτική συμπεριφορά και κίνδυνος; Η θεωρία της αποτελεσματικής  αγοράς; Ανάλυση των μορφών αποτελεσματικότητας.

 

3.Υποδείγματα Αποτίμησης Μετοχών

Εισαγωγικοί προσδιορισμοί αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες μετοχών; Η φιλοσοφία των υποδειγμάτων αποτίμησης με βάση τη θεμελιώδη ανάλυση (σχετικά και απόλυτα υποδείγματα); Αποτίμηση με βάση εναλλακτικά υποδείγματα προεξόφλησης μερισμάτων (μηδενικής, σταθερής ή πολλαπλής μεγέθυνσης); Σχετική αποτίμηση μετοχών με βάση δείκτες μετοχικής αξιολόγησης (αριθμοδείκτες) (P/E ratio, PEG ratio, P/BV ratio, Dividend Yield, P/Sales ratio, P/CF ratio κλπ.)

 

4.Σύγχρονη Θεωρία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Μέτρηση του κινδύνου και της απόδοσης χαρτοφυλακίου αποτελούμενο από συνδυασμό αξιόγραφων με κίνδυνο; Συστηματικός και μη-συστηματικός κίνδυνος; Διαφοροποίηση κατά Markowitz – Οφέλη από τη διαφοροποίηση; Εφικτά χαρτοφυλάκια; Κατασκευή αποτελεσματικού μετώπου χαρτοφυλακίων; Χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από μετοχές και χωρίς κίνδυνο περιουσιακό στοιχείο; Η Γραμμή Κεφαλαιαγοράς – Ο δείκτης SharpeRatio; Άλλοι δείκτες αξιολόγησης επιδόσεων χαρτοφυλακίου

 

5. Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων και Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου στη βάση των Αρχών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Η Γραμμή Αξιόγραφων; Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (CAPΜ); Ο συντελεστής βήτα; Παραβίαση των υποθέσεων CAPMκαι εναλλακτικά Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων; Το Υπόδειγμα της Αγοράς; Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου στα πλαίσια των Αρχών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου; Θεωρία Αντισταθμιστικής Τιμολόγησης και πολυπαραγοντικά μοντέλα κινδύνου και απόδοσης

 

6. Ομόλογα

Τιμές και αποδόσεις ομολόγων; εταιρικά ομόλογα; απόδοση στη λήξη και απόδοση διακράτησης; Κίνδυνοι ομολόγων;  Διαχείριση ομολογιακών χαρτοφυλακίων

 

7. Εναλλακτικά Επενδυτικά Προϊόντα

ExchangeTradedFunds; FundsofFunds– HedgeFunds; Διαπραγμάτευση εμπορευμάτων
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται ως ακολούθως.
 
20% ασκήσεις και ανάλυση μελέτης περίπτωσης
80% τελική εξέταση
 

Διοίκηση Προϊόντος

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Διοίκηση Προϊόντος
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Ειρ. Ρηγοπούλου
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: -
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή /-τριας με τη νεότερη θεωρία τη σχετική με τη Διοίκηση Μαρκών & προιοντων.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Η διδακτική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί βασίζεται κυρίως σε παραδόσεις από τη διδάσκουσα, οι οποίες υποστηρίζονται από οπτικο-ακουστικό υλικό. Επίσης, στο πλαίσιο των παραδόσεων αυτών θα γίνει μελέτη περιπτώσεων. Τέλος, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν εισηγήσεις από επισκέπτες ομιλητές – διακεκριμένα στελέχη του χώρου.
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων στα πλαίσια του μαθήματος, ο φοιτητής/ -τρια καλείται να είναι σε θέση να :
• Κατανοεί τη Στρατηγική σπουδαιότητα της έννοιας της Μάρκας και του ρόλου που παίζει στη δημιουργία Αξίας με τις εμπλεκόμενες ομάδες συμφερόντων
• Εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες που αφορούν στη Διοίκηση Μαρκών στο πλαίσιο όλων των σταδίων Διοίκησής της
• Εμβαθύνει ιδιαίτερα στην αλυσίδα δημιουργίας Brand Equity
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
• J-n. Kapferer [Επιστημονική ευθύνη για την ελληνική μετάφραση: Ειρήνη Ρηγοπούλου], ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΑΣ, Σύγχρονες Στρατηγικές, εκδ. Rosili
• Γ. Αυλωνίτης – Π. Παπασταθοπούλου, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, εκδ. Σταμούλη 2004
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
 • The New Strategic Brand Management, J.N.Kapferer, Kogan page ed., London, England 2012
 • Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity, K.L.Keller, 4nd ed., Prentice Hall ed., Upper saddle River, NJ., 2012
 • Brand Management, Francesca Dall’Ollmo Riley, 2010
 • Building Strong Brands, D.A. Aaker, 2010, London : Pocket Books
 • Principles of marketing, 5th ed., kotler ph., Armostrong G., Wong V., Saunders J., Prentice Hall ed.
 • Driving Brand Values, T. Duncan, S. Moriarity, McGraw-Hill, 1997
 • Building Brand Identity, L. Upshaw,J. Wiley & Sons ed., 1995
 • The Journal of Product and Brand Management
 • Journal of Brand Management
 • International Journal of Product Lifecycle Management
 • www.brandweek.com
 • www.adweek.com
 • www.interbrand.com
 • Τa sites των μεγαλύτερων Μαρκών παγκοσμίως: Coca-Cola, Kellogg’s, McDonald’s, Kodak, Marlboro, IBM, American Express, Sony, Mercedes-Benz, Nescafe, αλλά και άλλων «ιδιοφυών» Μαρκών, όπως Alessi, Google, IKEA, Sony, Zara.
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

To σύγχρονο Μάρκετινγκ επιτάσσει την μεγιστοποίηση της απόδοσης «αξίας» στους εμπλεκόμενους σε μια συναλλαγή/σχέση. Αναγνωρίζει την ανάγκη υιοθέτησης της αρχής του «Διατηρήσιμου Μάρκετινγκ», (sustainable marketing) με την έννοια της αειφορίας (Ανάπτυξη χωρίς να στερεί από τις επόμενες γενιές της δυνατότητας της δικής τους ανάπτυξης). Το σύγχρονο Μαρκετινγκ είναι παγκόσμιο Μάρκετινγκ, είναι on- και off-line Marketing. Είναι “enlightened Marketing” με την έννοια ότι αποδίδει στις Μάρκετινγκ Στρατηγικές και πρακτικές κοινωνική και ηθική διάσταση. Μέσο εφαρμογής των αρχών του σύγχρονου Μάρκετινγκ, αποτελεί η ΜΑΡΚΑ. Η έννοιά της έχει στρατηγική σημασία, όχι μόνο σε μια σειρά από κλάδους και επιχειρήσεις, καταναλωτικών και βιομηχανικών αγαθών ή υπηρεσιών, παρα σε οποιαδήποτε εμπορική, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, δραστηριότητα.
 
Εξάλλου, η σημασία που αποδίδεται σήμερα στις Μάρκες είναι τόσο έντονη, που όχι μόνο παρουσιάζονται αυτές στους ισολογισμούς των εταιριών, αλλά αποτελούν το κίνητρο σημαντικών σε αξία εξαγορών.
Παράλληλα, ο έντονος ανταγωνιστικός χαρακτήρας στους περισσότερους κλάδους απαιτεί από τα στελέχη που διοικούν τις Μάρκες, να διαθέτουν μια πληθώρα χαρακτηριστικών, ικανοτήτων και γνώσεων ώστε στα πλαίσια της Διοίκησης που ασκούν να βελτιστοποιείται η απόδοσή τους.
 
Οι δύο αυτοί άξονες, δηλαδή η γνωριμία και κατανόηση της έννοιας της Μάρκας και η εξοικείωση με τις σημαντικότερες Στρατηγικές αποφάσεις τις οποίες θα κληθεί να πάρει το σύγχρονο στέλεχος στα πλαίσια της Διοίκησής της, αποτελούν και τους δύο άξονες του συγκεκριμένου μαθήματος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα βασιστεί στη επίδοσή τους στην γραπτή εξέταση με την ολοκλήρωση του εξαμήνου.
 
 

Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών - bm23201f

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκοντες:

Βασίλης Παπαδάκης, ΟΠΑ
Ιωάννης Θάνος, LancasterUniversity

Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Κατόπιν συνεννόησης μέσω email  
Επικοινωνία:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ζούμε αναμφισβήτητα σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εποχή. Τα πράγματα αλλάζουν όπως σχεδόν ποτέ στο παρελθόν. Βρισκόμαστε στο μέσον μιας τεράστιας αλλαγής, όμοιας της βιομηχανικής επανάστασης, που πολλοί ονομάζουν επανάσταση της "πληροφορίας" ή "νέα οικονομία".

Στην προσπάθειά μας να αντιληφθούμε και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που μας περιβάλλουν, χρειαζόμαστε ως άτομα και ως επιχειρήσεις την ικανότητα να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά την αλλαγή. Πράγματι στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η λέξη "αλλαγή" έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις στο λεξικό κάθε διοικητικού στελέχους. Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, η άνθηση νέων διεθνών αγορών, η ασφυκτική πίεση για ολοένα και καλύτερη απόδοση, η παγκοσμοιοποίηση των αγορών, κτλ., αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να μπουν στη λογική του "αλλάξουμε ή πεθαίνουμε".

Δύσκολα θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε κάποια επιχείρηση που να μην έχει βρεθεί στην επιτακτική ανάγκη για εκτεταμένες αλλαγές την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία. Δυστυχώς, οι εμπειρικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι περισσότερες από τις μισές (πολλοί ανεβάζουν το ποσοστό ακόμα και σε 80%), προσπάθειες αλλαγών καταλήγουν σε αποτυχία.

Στόχος του παρόντος μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με μια πλειάδα καταστάσεων στις οποίες εκτεταμένες/στρατηγικές αλλαγές είναι αναγκαίες, και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν μέσα από πραγματικά παραδείγματα επιχειρήσεων, και κανονοτόμες μεθόδους τις προκλήσεις της διαχείρισης τέτοιων αλλαγών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αποτελεσματική διοίκηση αλλαγών σε Εξαγορές και Συγχωνεύσεις. Οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις αποτελούν τους πιο διαδεδομένους τρόπους στρατηγικής ανάπτυξης. Μόνο το 2017 πραγματοποιήθηκαν περίπου 50.000 Εξαγορές και Συγχωνεύσεις και η αξία τους έφτασε παγκοσμίως τα 5 τρις δολάρια. Στην Ελλάδα τις τελευταίες δυο δεκαετίες έχει παρατηρηθεί μια φρενίτιδα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων και Στρατηγικών Συμμαχιών. Η διεθνής και ελληνική ακαδημαϊκή έρευνα όπως και πολλές έρευνες κορυφαίων εταιρειών συμβούλων στρατηγικής και διοίκησης διατείνονται ότι ένα ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 50-80% των εξαγορών και συγχωνεύσεων τείνουν να αποτυγχάνουν να αποδώσουν τα αρχικά επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Στα πλαίσια του μαθήματος, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν και τα αποτελέσματα δύο μεγάλων ερευνών που έχουν  πραγματοποιηθεί από τους διδάσκοντες Β. Παπαδάκη και Ι. Θάνο σε μεγάλο αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες πραγματοποίησαν Εξαγορές και Συγχωνεύσεις και Στρατηγικές Συμμαχίες.
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται στις διαλέξεις. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται. Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της μελέτης για το μάθημα.

Οι στόχοι του μαθήματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.). Η αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του μαθήματος και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι φοιτητές μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση. 
 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 
1. Να κατανοήοσυν τις θεμελιωδεις ενέργειες διαχείρισης της στρατηγικής αλλαγής
2. Να προσδιορίσουν τα αίτια, την αναγκαιότητα και το ρόλο της αλλαγής στη στρατηγική διοίκηση
3. Να κατανοήσουν το πλαίσιο, τους τύπους και τα εμπόδια στις προσπάθειες στρατηγικής αλλαγής
4. Να εντοπίσουν και να καταγράψουν τα λάθη που συνήθως γίνονται στη διοίκηση των στρατηγικών αλλαγών 
5. Να κατανοήσουν πως ως τωρινά ή μελλοντικά στελέχη θα μπορούν να προσαρμοστούν και να «επιβιώνουν», ή/και ακόμα και να προκαλούν τις αλλαγές στις επιχειρήσεις τους
6. Να προετοιμαστούν καλύτερα για τις αλλαγές που προκύπτουν μετά από Εξαγορές και Συγχωνεύσεις και Στρατηγικές Συμμαχίες 
7. Να βάλουν τις βάσεις για μελλοντική ενασχόληση με τον  χώρο της διοίκησης στρατηγικών αλλαγών 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
Σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς θα ήθελαν να εμβαθύνουν στο μάνατζμεντ αλλαγών θα σας συνιστούσαμε την ακόλουθη βιβλιογραφία. Η βιβλιογραφία συμπληρώνεται από μελέτες περίπτωσης που παρουσιάζουν τόσο επιτυχημένες όσο και αποτυχημένες προσπάθειες στην οργανωσιακή ανάπτυξη και τη διοίκηση στρατηγικών αλλαγών. 
 
Ξενόγλωσση 
 
Johnson G, Whittington R, Scholes K, Angwin D, Regnér P. 2017. Exploring Strategy: Text and Cases. Pearson: Harlow (11th edition): Chapter 13.
Balogun, J., Hope Hailey, V. and Gustafsson, S. 2016. Exploring Strategic Change. Pearson: Harlow (4th edition): Chapter 2, section 2.2
Van de Ven AH, Poole MS. (1995). Explaining Development and Change in Organizations. Academy of Management Review 20(3): 510‐540
Kotter JP. (1995). Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business Review 73(2): 59‐67
Balogun, J ‘Managing change: steering a course between intended strategies and unanticipated outcomes’, Long Range Planning, vol. 39 (2006), pp. 29–49
Johnson, G, Yip,G and Hensmans, M (2012) Achieving Successful Strategic Transformation, MIT Sloan Management Review, Vol 53, 3, 25‐32.
Hope Hailey V, Balogun J. (2002). Devising Context Sensitive Approaches to Change: The Example of Glaxo Wellcome. Long Range Planning 35(2): 153‐178
Sirkin, H.L., Keenan, P, and Jackson, A, (2005) ‘The Hard Side of Change Management’, Harvard Business Review, October
Higgins, J.M. and McCallaster, C, (2004), ‘If you want strategic change don’t forget your cultural artefacts’, Journal of Change Management, vol. 4, no. 1 pp. 63–73.
Kotter, J.P., The Heart of Change, Harvard Business School Press, Boston, 2002.
Teerikangas, S., and Thanos, I.C. Looking into the ‘black box’: unlocking the effect of integration on acquisition performance (2018). European Management Journal, 36(3): 366-380
Papadakis, V.M., and Thanos, I.C. (2010) Measuring the performance of acquisitions: an empirical investigation using multiple criteria. British Journal of Management, 21 (4). pp. 859-873
Thanos, I.C., and Papadakis, V. (2012) The Use of Accounting-Based Measures in Measuring M&A Performance: A Review of Five Decades of Research. In: Advances in Mergers and Acquisitions, vol. 10, pp. 103-120.
Thanos, I.C., and Papadakis, V. (2012) Unbundling acquisition performance: How do they perform and how can this be measured? In: Faulkner, D., Teerikangas, S. and Joseph, R.J. (eds.) Handbook of Mergers and Acquisitions. Oxford University Press
Thanos, I.C., Papadakis, VM., Angwin, D. (2019) Whether changing contexts affect mergers and acquisitions: A multi-phasic investigation of Motives, Pre and Post acquisition processes and Performance, Strategic Change. 
 
Ελληνική 
 
Παπαδάκης, Β. (2016). Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Διεθνής και Ελληνική Εμπειρία, ”. Εκδόσεις Μπένου, κεφ. 11-12.
Παπαδάκης Β.(2018) (‘Επίκαιρα Θέματα Στρατηγικής των Επιχειρήσεων’, Εκδόσεις Μπένου, κεφ. 3.  
Παπαδάκης Β. (2002). Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία’, Aθήνα, Μάϊος 2002, σελίδες 64
Παπαδάκης Β., και Θάνος, Ι. (2009). Εξαγορές και Συγχωνεύσεις στην Ελλάδα. Επισημονικό Μάρκετινγκ (σελ. 97-100).
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Εισαγωγή στο μάθημα, στρατηγική και στρατηγική αλλαγή
Το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού ως παράγοντας του πλαισίου της στρατηγικής αλλαγής
Το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού ως παράγοντας του πλαισίου της στρατηγικής αλλαγής
Εφαρμογή και εμπόδια που αντιμετωπίζονται στις προσπάθειες στρατηγικής αλλαγής
Εφαρμογή και εμπόδια στρατηγικών αλλαγών: Η αλλαγή κουλτούρας
Αποτελεσματική Διοίκηση αλλαγών σε Περιπτώσεις Αναστροφής Αρνητικών Αποτελεσμάτων (Εξυγίανση)
Αποτελεσματική Διοίκηση αλλαγών σε επιτυχημένες επιχειρήσεις
Αποτελεσματική Διοίκηση αλλαγών σε Εξαγορές – Συγχωνεύσεις –Στρατηγικές Συμμαχίες
Η Πρόκληση της Δημιουργίας μιας Μαθησιακής Οργάνωσης (Learning Organization)
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται ως ακολούθως.

20% ασκήσεις και συμμετοχή στην τάξη

80% τελική εξέταση
 
 

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Στρατηγικό Μάρκετινγκ
ECTS πιστωτικές μονάδες: 5 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Ειρήνη Ρηγοπούλου
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:
Κατόπιν συνεννόησης
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Το μάθημα αποσκοπεί στην εννοιολογική κάλυψη και στην εμβάθυνση στην σχετική με το Στρατηγικό ΜΚΤ συλλογιστική.
 • Το μάθημα ασχολείται με την ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή Στρατηγικών Μάρκετινγκ (ΜΚΤ).  Είναι προσανατολισμένο στην εφαρμογή των αρχών, θεωριών και εργαλείων του ΜΚΤ για την ανάλυση και επίλυση στρατηγικών προβλημάτων ΜΚΤ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού σε διαφορετικούς τομείς επιχειρηματικής πρακτικής.   
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 
Υποχρεωτική παρουσία των συμμετεχόντων στις διαλέξεις και εβδομαδιαία ενασχόληση με το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναρταται στο eClass στη σελίδα του μαθήματος
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση των εισηγήσεων στο μάθημα, επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με τη μελέτη και την κριτική σκέψη της σύγχρονης επιστημονικής αρθρογραφίας και  επιχειρηματικής πρακτικής της σχετικής με το Στρατηγικό ΜΚΤ και η ανάπτυξη της Στρατηγικής σκέψης καθώς και η ανάπτυξη διοικητικών και οργανωτικών ικανοτήτων στο πλαίσιο του Μάρκετινγκ.
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 

Strategic Marketing, Cravens D., Piercy N., 2012  1oth ed., ISBN-10: 0078028906 | ISBN-13: 978-0078028908

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 1. Strategic Market Management, European Ed., Aaker D., McLoughlin, D, 2007, Wiley
 2. The Handbook of Market Intelligence: Understand, Compete and Grow in Global Markets, 2nd ed., Hedin, H. et al., 2014, Wiley ed.
 3. Brilliant Marketing Plans, Linton I. ,  2011, Pearson ed., 
 4. Essential Guide to Marketing Planning, Wood, M. B. ,  3rd ed., 2013, Pearson ed. 
 
Ενδεικτική αρθρογραφία από τα επιστημονικά περιοδικά, όπως  
Journal of Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Marketing Management, Journal of Strategic Marketing.
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

 
Εισήγηση 1η  - 2η 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Έννοια και διαστάσεις Στρατηγικής &  ΜΚΤ  
[Relationship Marketing – Enlightening Marketing]
Sources      Palmatier, RELATIONSHIP MKT, MSI Publ. Series 
                      Singh, 2011, Relationship Marketing 
HBR, Rethinking Marketing
HBR, Unleashing the power of Marketing 
 
Εισήγηση 3η 
Διαστάσεις Αγοράς και Δημιουργία Αξίας για τον πελάτη 
Key Words: CLV, Customer Equity, Brand Equity]
Sources         Balmer, 2012, Strategic Corporate Brand Alignment, 
                          Homburg et al., 2014, Firm Value Expansion through Channel expansion 
 
Εισήγηση 4η  
1. Διαδικασία Στρατηγικού Σχεδιασμού
Λήψη αποφάσεων και επιλογή Στρατηγικών  μεσω ανάλυσης εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος  – Παρουσίαση του στρατηγικού εργαλείου Μάρκετινγκ: Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ
 
Sources 
Dennis 2003 Jazz and Marketing planning
Marketing Planning, University of Pennsylvania, Wharton Uni
Example of Business Plan, Cornell University, 
 
Εισηγήσεις 5η -8η 
2. Ανάπτυξη στρατηγικού προγράμματος  μέσω της αξιοποίησης των 7Ps
Στρατηγικές διοίκησης Προϊόντος/ Μαρκών
HBR Why most product launches fail 
 
Στρατηγικές τιμολόγησης 
HBR, How to fight a price war
 
Στρατηγικές διανομής 
Amoako, 2012 Strategic Marketing Rural Banks 
HBR, 5 rules for retailing in a recession 
Store Remodelling, JM, 2014
 
Στρατηγικές ολοκληρωμένης επικοινωνίας [IMC / 360ο] Μαρκετινγκ
Στρατηγικές Μάρκετινγκ στα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής προϊόντος [εισαγωγής – ανάπτυξης – ωριμότητας – παρακμής] 
HBR, Strategies for learning from failure 
 
 
Εισήγηση 9η 
5. Στρατηγικές διαδικασιών – αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού & φυσικής μαρτυρίας 
HBR, your Strategy needs a strategy
Helplessness newly hired salespeople Leadership
 
Εισήγηση 10η 
6. Στρατηγικές Μάρκετινγκ σε διεθνές / παγκόσμιο επίπεδο 
Mangram 2012 The Globalisation of Tesla motors A Strategic MKT approach
HBR, The Growth opportunities lies next door 
HBR, Target the right market
 
Εισηγήσεις 11η – 12η 
Επισκέψεις – Εισηγήσεις επισκεπτών 
 
Εισήγηση 13η 
Παρουσίαση Εργασιών 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 
Η αξιολόγηση θα γίνεται σε ποσοστό 20% μέσω ομαδικού project / case στη διάρκεια των εισηγήσεων, και κατά 80% μέσω της τελικής εξέτασης. 
 
 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
9ος όροφος, Γραφείο 903
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 615
                  +30 210 82 03 618
 • Φαξ: +30 210 82 03 879

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA Full Time Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή Program