ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ, στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί, αναλαμβάνει από την Ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 και μέχρι και την Ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 την υποστήριξη του ΜΒΑ με την απονομή 9 υποτροφιών των 2000€ - κατ’ ελάχιστο αριθμό - σε φοιτητές του Προγράμματος ανά έτος.
 
Κάθε υπότροφος θα επιλέγεται αυστηρώς με αξιοκρατικά κριτήρια και θα λαμβάνει την υποτροφία η οποία θα συμβάλλει στην αποπληρωμή των διδάκτρων του/της. Η επιλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων κορμού του μεταπτυχιακού προγράμματος κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο. Οι επαναληπτικές εξετάσεις δεν υπολογίζονται για την απονομή υποτροφιών.