MBA Full Time

νεα & εκδηλωσεις

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 25/6/2021 | Το πρόγραμμα προσφέρει ετησίως 30.000 ευρώ από τα ΕΛΠΕ | Οι αιτήσεις άρχισαν! Δεύτερος κύκλος αιτήσεων έως 25/06/2021 - Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα - Περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA- Μaster in Business Administration απευθύνεταισε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που ήδη εργάζονται και σκοπεύουν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, τις επαγγελματικές, διοικητικές και ηγετικές τους ικανότητες για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων: MBA- Master in Business Administration.

Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργεί:

 • Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (fulltime) που απευθύνεται σε νέους απόφοιτους,έχει διάρκεια 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και τα μαθήματα είναι πρωινά.
 • Τμήμα Μερικής Φοίτησης (parttime) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα και τα μαθήματα είναι απογευματινά.

Για τη φοίτηση στο παραπάνω πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. (Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mba.aueb.gr, και https://mba-parttime.aueb.gr).

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου (απόφαση 17ης Συνεδρίασης Συγκλήτου/10-7-2018 διαρκής έως 16-7-2018) Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν.4485/2017.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/ έως την Παρασκευή 14/9/2018.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

 1. Να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
 2. Να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ,
 3. Να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης αφού διαβάσετε το αρχείο με τις οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης,
 4. Θα πρέπει έως και την Παρασκευή 14/09/2018 να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

Προσοχή: Πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών στη γραμματεία θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 22/8/2018 έως και την Παρασκευή 14/09/2018.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών:

Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ,

Ευελπίδων 47Α  και Λευκάδος 33, 6ος όροφος, γραφείο 600 (καθημερινά 09:30 – 15:00, τηλ. 210-8203615-16 & 18)


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη Αίτηση.
 2.  Αντίγραφο πτυχίου.
 3.  Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας.
 4.  Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού).
 5.  Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 6.  Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (από Πανεπιστημιακούς για το τμήμα πλήρους φοίτησης, ή/και εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης).
 7.  Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας (άριστης γνώσης για τους υποψήφιους του τμήματος πλήρους φοίτησης/πολύ καλή γνώση για τους υποψήφιους του τμήματος μερικής φοίτησης).
 8.  Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας μόνο για τους υποψήφιους του τμήματος μερικής φοίτησης (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας μετά τη λήψη του 1ου πτυχίου προϋπηρεσίας).
 9. Μία μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (έγχρωμη).
 10.  GMAT(προαιρετικό, με επιθυμητό βαθμό 550 και πάνω, μόνο για τους υποψήφιους του τμήματος πλήρους φοίτησης).
 11.  Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.

Στα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

Στα κριτήρια επιλογής συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων η επίδοση στο πρώτο πτυχίο, καθώς και, κατά περίπτωση, το είδος και η διάρκεια εργασιακής εμπειρίας. Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών, ακολουθεί προσωπική συνέντευξη η οποία επίσης συνεκτιμάται στην τελική επιλογή.

Σημείωση: Η υποβολή υποψηφιότητας στη παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.


Ο Πρόεδρος Του Τμήματος

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

*

Κωνσταντίνος Καραμάνης

Καθηγητής

Ο Πρύτανης

 

*

Εμμανουήλ A. Γιακουμάκης

Καθηγητής

*Οι υπογραφές υπάρχουν στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ, στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί, αναλαμβάνει από την Ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 και μέχρι και την Ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 την υποστήριξη του ΜΒΑ με την απονομή 9 υποτροφιών των 2000€ - κατ’ ελάχιστο αριθμό - σε φοιτητές του Προγράμματος ανά έτος.
 
Κάθε υπότροφος θα επιλέγεται αυστηρώς με αξιοκρατικά κριτήρια και θα λαμβάνει την υποτροφία η οποία θα συμβάλλει στην αποπληρωμή των διδάκτρων του/της. Η επιλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων κορμού του μεταπτυχιακού προγράμματος κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο. Οι επαναληπτικές εξετάσεις δεν υπολογίζονται για την απονομή υποτροφιών.

Ο 14ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε o 14ος κύκλος του 11ήμερου βιωματικού προγράμματος ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων του Future Leaders που πραγματοποιήθηκε 6 έως 17 Ιουνίου. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε στο πάρκο διακοπών “The Ranch” στο Σοφικό Κορινθίας.
 
Καταξιωμένα στελέχη της αγοράς εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται ως Business Coaches.
Στη συνέχεια σε συνεργασία με Ακαδημαϊκούς Καθηγητές και Εξειδικευμένους Συμβούλους, καθοδηγούν και εκπαιδεύουν τους Future Leaders, οι οποίοι μέσω ενός διαδραστικού και πρωτοποριακού προγράμματος, αναπτύσσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες για να γίνουν οι ηγέτες του μέλλοντος.
Μέρος του προγράμματος υλοποιήθηκε με τη χρήση της καινοτόμου μεθοδολογίας Lego Serious Play.
 
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
 
"Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Το πρόγραμμα είναι δομημένο και οι διοργανωτές εξαιρετικοί. Στην αρχή φάνταζε πολύ δύσκολο, αλλά στην πορεία συνειδητοποίησα πως άξιζε τον κόπο όλη αυτή η προσπάθεια. Είναι ένα απαιτητικό πρόγραμμα που συνδυάζει γνώσεις, αντίληψη, άμεση προσαρμοστικότητα και ομαδική δουλειά.
Δύο μοναδικά στοιχεία του προγράμματος είναι: η συνεργασία με μια ΜΚΟ για την παράδοση ενός έργου με πραγματικά δεδομένα και η καθοδήγηση από στελέχη καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος."
 
Ισμήνη Αρβανίτη
 

Event on “Blockchain - Fintech”

Dear Members, Candidates & Friends,

We are pleased to announce that CFA Society Greece in cooperation with AUEB ΜΒΑ is organizing an event on “Blockchain - Fintech”.

Please find below our guest speakers:

1. Haris Linardakis, IBM Cloud Leader, Greece & Cyprus, Nikos Karatzas, Hybrid Cloud Software Sales

Topics:

- “Accelerating value in the API economy”,

- “Blockchain: An overview and use cases”.

2. Konstantinos Kalogerakis, Be Finnovative Programme Lead, Digital Channels Division, National Bank of Greece.

Topic: “Banking strategies in Fintech and the NBG approach”.

3.Vassiliki Lazarakou, Attorney at Law, J.S.D., ex Vice President of the Hellenic Capital Market Commission.

Topic: “Blockchain and Cryptocurrency: New challenges”.

4. Marie Markosian, Hellenic Capital Market Commission, Supervisor and National Expert at ESMA, EIOPA, European Commission and Council of the European Union Committees/Task Forces/ Working parties.
Topics:

- “Fintech and the Capital Markets: Fintech literacy, Fintech adoption / technologies - benefits and areas of attention”,
- “ICOs and Virtual Assets: Cross-border content / dimensions and topics being studied within the EU”.

The event will take place on Wednesday June 27th 2018, from 18:00 to 20:00 at Cotsen Hall, 9 Anapiron Polemou Str., Athens, 106 76. A cocktail reception will follow.

For registration please send a message at Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Once we receive it, we'll be able to confirm your seat via email. The registrations are on a first-come, first-served basis. Attendance at the event is free of charge. Please note that 1 CE credit will be awarded to the Member attendees of this event.

Kind regards,

CFA Society Greece

 

Media Sponsor:

 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
9ος όροφος, Γραφείο 903
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 615
                  +30 210 82 03 618
 • Φαξ: +30 210 82 03 879

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA Full Time Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΝΕΑ