Δρ. Caterina Pizanias

Aslanidis

Στα πλαίσια του προγράμματος “Distinguished Guest Professors at the MBA” η Δρ. Caterina Pizanias (Independent curator, Arts writer and Academic teacher) την εβδομάδα 31 Ιανουαρίου – 3 Φεβρουαρίου 2017  θα παρουσιάσει  σειρά σεμιναριακών μαθημάτων με τον τίτλο "An Introduction to Arts Management" στους φοιτητές του 1ου και 2ου έτους του Προγράμματος πλήρους φοίτησης του ΜΒΑ.
 
[Full CV]