Καθηγητής George Athanassakos

Στα πλαίσια του προγράμματος “Distinguished Guest Professors at the MBA” ο Καθηγητής George Athanassakos την Τετάρτη 15 και Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 θα παρουσιάσει σεμιναριακές διαλέξεις με τον τίτλο "Value Creation: Traditional vs. Value Investing" στους φοιτητές του 1ου και 2ου έτους του Προγράμματος πλήρους φοίτησης του ΜΒΑ. 
 
[Full CV]