Καθηγητής Xavier Oliver Conti

Στα πλαίσια του προγράμματος “Distinguished Guest Professors at the MBA” ο Καθηγητής Xavier Oliver Conti (Professor of Marketing, IESE Barcelona) παρουσίασε σεμιναριακές διαλέξεις στις 21-22 Απριλίου 2021. Στο παρελθόν (21-22 Μαΐου 2019 & 9 και Τρίτη 10 Μαΐου 2016) είχε παρουσιάσει σεμιναριακές διαλέξεις διάρκειας 6 ωρών με τον τίτλο "Brands That Dream" στους φοιτητές του 1ου και 2ου έτους του Προγράμματος πλήρους φοίτησης του ΜΒΑ. 
 
 
[Full CV]