MBA Full Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν! | Το πρόγραμμα προσφέρει ετησίως 50.000 ευρώ σε υποτροφίες από τη Libra Group και 30.000 ευρώ από τα ΕΛΠΕ | ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/3/2019 Ο Α ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΗΓΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4/2019

 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων - Μ21105F

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων:
Ειρήνη Νικάνδρου 
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Μετά από τηλεφωνική ή ηλεκτρονική συννενόηση
Επικοινωνία:
Ειρήνη Νικάνδρου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ οι επιχειρήσεις καλούνται να παρακολουθούν την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού τους προκειμένου να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις για βελτίωση, ανάπτυξη, καινοτομία, ευελιξία και προσαρμογή. Ο τομέας  της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στοχεύει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο βασικότερο συντελεστή – τον άνθρωπο. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη του εννοιολογικού και θεωρητικού υποβάθρου των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει θέματα που εισάγουν τους συμμετέχοντες στο σύγχρονο τρόπο προσέγγισης του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις. Το μάθημα αυτό θα αναλύσει τους παράγοντες και τα απαιτούμενα συστατικά για την ανάπτυξη της φιλοσοφίας και της στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ), καθώς και τις βασικές λειτουργίες της ΔΑΔ για τη βελτίωση της ατομικής, ομαδικής και επιχειρησιακής απόδοσης. Επιπρόσθετα, αναλύονται σύγχρονα θέματα που απασχολούν τη ΔΑΔ, όπως η βία στον εργασιακό χώρο, το σύνδρομο της ψυχοσωματικής εξουθένωσης, το χάσμα των γενεών, η θετική οργανωσιακή παιδεία καθώς και η επίδρασή όλων αυτών των ζητημάτων στην εργασία.
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Στο μάθημα χρησιμοποιούνται διαφορετικές εκπαιδευτικές μέθοδοι, προκειμένου να αντλούνται οι απαραίτητες γνώσεις από διαφορετικές μαθησιακές εμπειρίες και να αποσαφηνίζονται και να υποστηρίζονται οι θεωρητικές έννοιες. Μικρής διάρκειας διαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, καθώς και συζητήσεις είναι οι εκπαιδευτικές μέθοδοι πάνω στις οποίες θα δομούνται τα μαθήματα.  
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 
 • Να κατανοήσουν τις στρατηγικές και πολιτικές, τα συστήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διοίκηση των εργαζομένων
 • Να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα για τη στελέχωση, την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων, την αξιολόγηση της απόδοσής τους
 • Να διευρύνουν το συμβουλευτικό τους ρόλο ως στελέχη της διεύθυνσης ανθρωπίνων πόρων σε θέματα αξιοποίησης και στρατηγικής ανάπτυξης των εργαζομένων
 • Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τη διαμόρφωση στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 
Για το μάθημα προτείνονται τα κάτωθι βιβλία:
 1. Dessler, G. (2012), Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Βασικές έννοιες και σύγχρονες τάσεις. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 2. Jackson, S.E., & Schuler, R.S. 2006. Managing Human Resources Through Strategic Partnerships, 9th Edition, Mason, OH: Thomson SouthWestern Publishing Company.
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ  
 1. Bassi, L., and McMurrer, D. (2007) “Maximizing your return on people”. Harvard Business Review, vol.85, n.3, pp.115-123.
 2. Menkes, H. (2005) “Hiring for smarts”. Harvard Business Review, vol.83, n.11, pp.199-109
 3. Fletcher, C. (2001). “Performance appraisal and management: The developing research agenda”. Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol.74, pp.473-487.
 4. Clark, D. (2011) “Reinventing your personal brabd: How to change your image and create exciting new opportunities”. Harvard Business review, vol. 89, n. 3, pp. 78-81. 
 5. Isopahkala-Bouret, U. (2008), “Developmental leisure: why work-related learning takes place outside of working hours”, Human Resource Development International, 11(5), pp.479-491.
 6. Mintzberg, H. (2009), “Rebuilding companies as communities”, Harvard Business Review, vol. 87, n. 7/8, p. 140-143.
 7. Cascio, W. & Boudreau, J. (2014). Investing in People. Pearson.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

1. Ρόλος και λειτουργίες Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων 
Εισαγωγή, Η σημασία των ανθρώπινων πόρων, Κύκλος ζωής επιχείρησης, εταιρική κουλτούρα και προγραμματισμός ανθρωπίνων πόρων, Υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό ανθρωπίνων πόρων, Διαδικασία στρατηγικού προγραμματισμού ανθρωπίνων πόρων, Μειώσεις εργατικού δυναμικού
 
2. Ανάλυση Έργου 
Ορισμός και διαδικασία ανάλυσης εργασίας , Μέθοδοι ανάλυσης εργασίας, Περιγραφή και προδιαγραφή εργασίας
 
3. Προσέλκυση, επιλογή υποψηφίων 
Εσωτερικές και εξωτερικές πηγές προσέλκυσης, Κριτήρια αξιολόγησης προγράμματος προσέλκυσης, Διαδικασία επιλογής, Ταίριασμα Θέσης Εργασίας-Υποψηφίου, Υποδοχή και ένταξη νεοπροσληφθέντων, Ευθύνη και συστατικά στοιχεία για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα υποδοχής και ένταξης υποψηφίων
 
4. Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων
Η διαδικασία εκπαίδευσης και ανάπτυξης, Προσδιορισμός (ενδοεπιχειρησιακών) εκπαιδευτικών αναγκών, Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Μέθοδοι Εκπαίδευσης Προσωπικού , Μέθοδοι ανάπτυξης στελεχών, Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Μέτρηση αποδοτικότητας εκπαίδευσης
 
5. Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων
Διαδικασία αξιολόγησης, Ποιος πρέπει να διενεργεί την αξιολόγηση, Μέθοδοι αξιολόγησης απόδοσης, Πιθανά σφάλματα αξιολογητών, Συνέντευξη αξιολόγησης
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών πραγματοποιείται με τις εξής μεθόδους:
 
Α. Γραπτή Αξιολόγηση:
Ατομική Εργασία: 20%
Ομαδική Εργασία - Παρουσίαση: 20%
Τελική Εξέταση: 50%
 
Β. Προφορική Αξιολόγηση:
Συμμετοχή στο Μάθημα:10%
 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
6ος όροφος, Γραφείο 600
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 615
                  +30 210 82 03 616

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA Full Time Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή Program Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων - Μ21105F