MBA Full Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων - Μ21103F

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Ποσοτικές Μέθοδοι στην Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Δημήτριος Δρ. Θωμάκος
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα, Τρίτη 9.00-10.00 
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη θεωρία και πρακτική της ποσοτικής ανάλυσης και της ανάλυσης χρηματοοικονομικών, οικονομικών και επιχειρηματικών δεδομένων. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουμε ένα πρόβλημα ποσοτικής ανάλυσης, στην ποιότητα και είδος των δεδομένων που έχουμε ή θα χρειαστούμε, στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ανάλυσης και, το σημαντικότερο, στην ορθή ερμηνεία των αποτελεσμάτων μας (λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της στατιστικής επαγωγής). Για την πληρέστερη κάλυψη της ύλης του μαθήματος γίνεται χρήση διαφορετικών προγραμμάτων λογισμικού ανοικτού κώδικα όπως περιγράφονται αργότερα.       
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 
Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται στις διαλέξεις. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται. Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της μελέτης για το μάθημα. 
 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 
 • Να κατανοήσουν την ανάγκη για την συστηματική καταγραφή ή αναζήτηση δεδομένων υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας σαν βασικά εργαλεία χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης και στρατηγικής. 
 • Να είναι σε θέση να ξεχωρίζουν τα είδη δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά αναλύονται.
 • Να κατανοήσουν την μεθοδολογική προσέγγιση της ποσοτικής ανάλυσης και της στατιστικής επαγωγής μέσα από παραδείγματα και εμπειρικές εφαρμογές.
 • Να μπορούν να κάνουν μόνοι τους αναλύσεις δεδομένων σε μέσο επίπεδο δυσκολίας αλλά και να μπορούν να ρωτούν τις κατάλληλες ερωτήσεις για να αντιμετωπίζουν προχωρημένα προβλήματα. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
Ι. Χαλικιάς, 2010, Στατιστική: Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, Eκδόσεις Rosili 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία (Ελληνικά)
1. Η Ανάλυση Δεδομένων, Παπαδημητρίου Γιάννης, Τυπωθήτω-Δαρδανός, 2007.
2. Οικονομετρικές Μέθοδοι, Jack Johnston and John DiNardo, Κλειδάριθμος, 2005.
3. Πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση, Καρλής, Δημήτρης, Σταμούλης, 2005.
4. Η απάτη της στατιστικής, Huff, Darrel, Οξύ, 2003.
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία (Αγγλικά)
1. Quantitative Methods: for Business, Management and Finance, Louise Swift, Palgrave Macmillan; 3rd edition, 2010.
2. Quantitative Methods for Business, McDonald Waters, Financial Times/ Prentice Hall; 5th edition, 2011. 
3. Quantitative Methods for Business and Economics, Glyn Barton, George Carroll, Stuart Wall, Financial Times/ Prentice Hall; 2nd edition, 2001.
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

 • Εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων: Γιατί, πότε και πώς;
 • Ανάλυση vs. Ερμηνεία: Τι από τα δύο αναζητούμε;
 • Είδη στατιστικών δεδομένων: κατηγοριοποίηση, ποιότητα και προβλήματα.
 • Συλλογή, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδομένων.
 • Στατιστικά δεδομένα και προβλήματα λήψης αποφάσεων: Γιατί δεν περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να συλλέξουμε δεδομένα (ή πως χάθηκαν τα στοιχεία…)
 •  Έχουμε δεδομένα, πρόβλημα όμως έχουμε; Η σημασία της σωστής διάρθρωσης του προβλήματος που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε.
 • Είδη ανάλυσης: περιγραφική, εκτιμητική, έλεγχοι υποθέσεων, υποδείγματα, προβλέψεις.
 • Η σημασία της περιγραφικής ανάλυσης: know your data! Χρήση των βασικών περιγραφικών στατιστικών (μόνο- και πολυμεταβλητών).
 • Τυχαιότητα και αβεβαιότητα: τα δεδομένα μας προέρχονται από τυχαίες μεταβλητές. Τι είναι και γιατί μας βοηθούν;
 • Οι περιγραφικές στατιστικές είναι εκτιμητές: τι ιδιότητες έχουν; Υπολογίζοντας την αβεβαιότητα των εκτιμήσεων μας και δίνοντας την κατάλληλη ερμηνεία στους υπολογισμούς μας.
 • Η χρήση διαστημάτων εμπιστοσύνης (ή δες το δάσος και όχι τα δέντρα).
 • Η χρήση ελέγχων υποθέσεων: στατιστικές υποθέσεις, στατιστικές ελέγχου και ερμηνεία αποτελεσμάτων.
 • Δημιουργώντας στατιστικά υποδείγματα: πως το ίδιο το πρόβλημα μας καθοδηγεί στην λύση του.
 • Εκτιμήσεις και προβλέψεις με βάση στατιστικά υποδείγματα: είναι καλύτερες από το να μαντεύουμε; 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται ως ακολούθως.
 
20% ασκήσεις
80% τελική εξέταση
 

ΠΗΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στα πλαίσια του μαθήματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης γνωρίζετε. Παρόλα αυτά προτείνω να γνωρίσετε ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα ανοικτού κώδικα για να έχετε μεγαλύτερη ευχέρεια και περισσότερες δυνατότητες χωρίς να περιορίζεστε από το κόστος απόκτησης ενός προγράμματος. Τα προτεινόμενα προγράμματα μπορείτε να τα εξετάσετε σε αυτόν τον σύνδεσμο στο διαδίκτυο http://en.freestatistics.info/stat.php. Επιπλέον, προτείνεται και το πρόγραμμα συμβολικών μαθηματικών Maxima το οποίο προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για ατομική μελέτη σε μαθηματικά, στατιστική και χρηματοοικονομικά.
 
 
Παρακάτω ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα με πηγές δεδομένων:
 1. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
 2. Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία
 3. Στατιστικές Υπηρεσίες και Κεντρικές Τράπεζες σε όλο τον κόσμο
 4. Δεδομένα από την Υπηρεσία Απογραφών των ΗΠΑ
 5. Η βάση δεδομένων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Saint Louis των ΗΠΑ
 6. Η βάση δεδομένων του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ 
 7. Δωρεάν προγράμματα, δεδομένα και επιστημονικά άρθρα 
 8. Ιστότοπος με δωρεάν δεδομένα 
 9. Σύνδεσμοι για οικονομικά δεδομένα 
 10. Ιστότοπος με δωρεάν οικονομικά δεδομένα 
 11. Δωρεάν δεδομένα στο ΗΒ 
 12. Δωρεάν επιχειρηματικά δεδομένα για τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
6ος όροφος, Γραφείο 600
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 615
                  +30 210 82 03 616

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA Full Time Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή Program Ποσοτικές Μέθοδοι στην Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων - Μ21103F