MBA Full Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Αγαπητοί υποψήφιοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, γίνεται ίδρυση / επανίδρυση όλων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων των Ελληνικών ΑΕΙ. Ως εκ τούτου, δεν θα δεχόμαστε αυτή την περίοδο αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Θα ενημερωθείτε εκ νέου μέσα από την ιστοσελίδα μας για την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. Ευχαριστούμε.

 

Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου - Μ21115F

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Γεώργιος Π. Κουρέτας
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα, Τρίτη 11.00-13.00
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην ανάλυση και διαχείριση χαρτοφυλακίου. Η ανάλυση περιλαμβάνει τη μελέτη τόσο θεωρητικών ζητημάτων όσο και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που αφορούν τη μέτρηση του κινδύνου και της απόδοσης χαρτοφυλακίων αλλά και μεμονομένων μετοχών. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζουμε τα μαθηματικά των επενδύσεων καθώς και τις βασικές λειτουργίες των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τα κυριότερα υποδείγματα αποτίμησης μετοχών. Στη τρίτη ενότητα γίνεται διεξοδική ανάλυση της σύγχρονης θεωρίας του χαρτοφυλακίου ενώ στη τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Η πέμπτη ενότητα αναλύει σύγχρονα εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα. Η τελευταία ενότητα παρουσιάζει τις στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου.      

 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 
Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται στις διαλέξεις. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται. Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της μελέτης για το μάθημα. Επιπρόσθετα υπογραμμίζεται ότι η θεωρητική ανάλυση των ζητημάτων που θα αναλυθούν θα συμπληρώνεται από επίλυση ασκήσεων καθώς και εφαρμογή προβλημάτων με τη χρήση Η/Υ. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 • Να έχουν κατανοήσει τις λειτουργίες της επενδυτικής διαδικασίας με σημείο εκκίνησης την κατανόηση των χαρακτηριστικών κινδύνου και απόδοσης των μεμονομένων περιουσιακών στοιχείων καθώς και χαρτοφυλακίων μέσα από την έννοια της άριστης επιλογής χαρτοφυλακίων και αξιολόγησης διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
 • Να έχουν κατανοήσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, τα υποδείγματα τιμολόγησης αξιόγραφων και καθώς και τις συνέπειες που έχουν οι υποθέσεις τους στη διαδικασίας ανάλυσης και διαχείρισης επενδύσεων.
 • Να έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν θέματα όπως:
  • Εκτίμηση των αποδόσεων, συστηματικός και μη-συστηματικός κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου.
  • Ταυτοποίηση των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων.
  • Αξιολόγηση των προτιμήσεων κινδύνου/απόδοσης των επενδυτών και διαμόρφωση των άριστων χαρτοφυλακίων με βάση τη θεωρία της χρησιμότητας.
  • Εφαρμογή των μέτρων αξιολόγησης χαρτοφυλακίων στην αξιολόγηση της διαχείρισης και απόδοσης των χαρτοφυλακίων.
  • Διαμόρφωση και ανάπτυξη στρατηγικών διαφοροποίησης με σκοπό την μείωση του μη-συστηματικού κινδύνου και την αντιστάθμιση του κινδύνου αγοράς  ενός χαρτοφυλακίου.
  • Τιμολόγηση αξιόγραφων με την χρήση υποδειγμάτων τιμολόγησης αξιόγραφων.
  • Να μπορεί να συνεισφέρει στη διαμόρφωση, υλοποίηση και αξιολόγηση μίας στρατηγικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 
Elton, E., Gruber, M., Brown, S., Goetzmann, W., (2010), ‘Modern Portfolio Theory and Investment Analysis’, 8th Edition, Wiley.
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
Bodie, Z., A. Kane and A.J. Marcus, Investments, (2009), Eight Edition, McGraw-Hill.
 
Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J., (2010), ‘Corporate Finance’, 9th Edition, McGraw Hill.
 
Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο οι φοιτητές να διαβάζουν επιστημονικά άρθρα καθώς και άρθρα από τον οικονομικό τύπο
 
 • The finance related journals, such as: Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Banking and Finance, Review of Financial Studies, Financial Analysts Journal, Journal of Applied Corporate Finance, Journal of Portfolio Management, Journal of Investment Management, Financial Management, Journal of Futures Markets, Journal of Derivatives, etc. 
 • Financial periodicals/papers, which include: Financial Times, Economist, Wall Street Journal, Ναυτεμπορική, Express, Χρηματιστήριο, Ημερησία, Κέρδος, Ισοτιμία (Εβδομαδιαία), Καθημερινή, Ένθετο Βήματος, Οικονομικός Ταχυδρόμος. 
 • Χρήση βάσεων δεδομένων για τη συλλογή παρατηρήσεων, όπως: Reuters, Bloomberg, Datastream, Web pages of Companies and Stock Exchanges.
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

 
Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 
Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Εισαγωγικές έννοιες; Η έννοια της απόδοσης και Τρόποι Μέτρησης της Απόδοσης Επενδυτικών Στοιχείων; Σχέση Κινδύνου - Απόδοσης και Μέτρηση του Κινδύνου; Επενδυτική Συμπεριφορά και Κίνδυνος; Το Κύκλωμα Λειτουργίας των Αγορών Κεφαλαίου; Διάκριση ανάμεσα σε Πρωτογενή και Δευτερογενή Αγορά Κεφαλαίου; Η θεωρία της Αποτελεσματικής  Αγοράς Κεφαλαίου; Ανάλυση των Μορφών Αποτελεσματικότητας
  
 
Υποδείγματα Αποτίμησης Μετοχών: Εισαγωγικοί Προσδιορισμοί αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες μετοχών; Η φιλοσοφία των Υποδειγμάτων Αποτίμησης με βάση τη Θεμελιώδη Ανάλυση  (Σχετικά κα Απόλυτα Υποδείγματα); Αποτίμηση με βάση εναλλακτικά Υποδείγματα Προεξόφλησης Μερισμάτων (μηδενικής, σταθερής ή πολλαπλής μεγέθυνσης); Αποτίμηση Μετοχών με βάση τους Δείκτες Μετοχικής Αξιολόγησης (P/E ratio, PEG ratio, P/BV ratio, Dividend Yield, P/Sales ratio, P/CF ratio κλπ.)
.
 
Σύγχρονη Θεωρία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου: Μέτρηση του Κινδύνου και της Απόδοσης Χαρτοφυλακίου Αποτελούμενο από συνδυασμό Αξιόγραφων με Κίνδυνο; Συστηματικός και Μη-Συστηματικός Κίνδυνος; Διαφοροποίηση κατά Markowitz –Οφέλη από τη Διαφοροποίηση; Εφικτά Χαρτοφυλάκια – Το φαινόμενο της κυριαρχίας; Κατασκευή Αποτελεσματικού Μετώπου Χαρτοφυλακίων; Χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από μετοχές και χωρίς κίνδυνο περιουσιακό στοιχείο; Η Γραμμή Κεφαλαιαγοράς – Ο Δείκτης Sharpe Ratio. 
 
Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων και Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου στη βάση των Αρχών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου: Η Γραμμή Αξιόγραφων; Ο Συντελεστής βήτα; Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (CAPΜ); Παραβίαση των Υποθέσεων CAPM και εναλλακτικά Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων; Υπολογισμός του Βήτα με βάση το Υπόδειγμα της Αγοράς; Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου στα πλαίσια των Αρχών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. 
 
 
Εναλλακτικά Επενδυτικά Προϊόντα: Exchange Traded Funds; Funds of Funds – Hedge Funds; Διαπραγμάτευση εμπορευμάτων  
 
Στρατηγικές Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου: Παθητικές Στρατηγικές Διαχείρισης Μετοχικού Χαρτοφυλακίου; Ενεργητικές Στρατηγικές Διαχείρισης Μετοχικού Χαρτοφυλακίου; Στρατηγικές Διαχείρισης Προϊόντων Σταθερού Εισοδήματος (bond immunization)
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται ως ακολούθως.
 
20% ασκήσεις και ανάλυση μελέτης περίπτωσης
80% τελική εξέταση
 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
6ος όροφος, Γραφείο 600
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 615
                  +30 210 82 03 616

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA Full Time Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή Program Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου - Μ21115F